13 april 2018

AVG voor de zorgsector – zelfhulp pakket

Elke zorgaanbieder is momenteel in meerdere of mindere mate bezig met het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de privacyregeling die op 25 mei 2018 wordt ingevoerd. Er komt veel op u af als zorgaanbieder. Wij hebben speciaal voor zorgaanbieders een praktisch pakket ontwikkeld, zodat u praktische informatie en de juiste stukken heeft.

Eldermans|Geerts heeft een trackrecord opgebouwd om ingewikkelde materie om te zetten in handzame producten die collectief kunnen worden aangeboden en daarmee tegen een geringe prijs. Wij hebben dat principe ook toegepast op de AVG.

Standaard AVG documenten voor zorgaanbieders

Wij hebben al 95% van het werk voor u gedaan. Via een compacte handleiding kunt u de laatste 5% van de stukken op maat maken voor uw organisatie. Tevens vindt u in de handleiding handige stroomschema’s die u helpen bij het vinden van een antwoord op vragen zoals: wie zijn mijn verwerkers en is er sprake van een datalek?

Deze documenten zijn toegespitst op de zorgsector, die veel te maken heeft met gegevens betreffende gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) waarop bijzondere regels van toepassing zijn.

Wij hebben zes documenten ontwikkeld die iedere zorgaanbieder op simpele wijze AVG proof maakt. Het gaat om de volgende zes documenten:

avg functionaris gegevensbescherming verwerkingsregister verwerkersovereenkomst privacyverklaring datalekregister toestemmingsformulier handleiding

Klik hier als u meer wilt weten over de verplichtingen.

Alles is zo ingericht dat het u gemakkelijk gemaakt wordt. Voor zorgaanbieders onnodige zaken zijn weggelaten. De stukken zijn bedoeld om uw organisatie AVG proof te maken, hetgeen u voor 25 mei 2018 geregeld moet hebben. Indien en voor zover daarna stappen nodig zijn kunt u zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief waarin wij regelmatig die stappen melden.

De set documenten kunt u bij ons bestellen voor een bedrag van € 149,00 vermeerderd met BTW. Dit is eenmalig en geen jaarlijks terugkerende last.

Aangezien de inhoud van de documenten kan verschillen per zorgdiscipline verzoeken wij u bij uw bestelling tevens uw zorgdiscipline te vermelden.  Dan ontvangt u stukken die voor uw discipline relevant zijn.

Hebt u belangstelling vul dan onderstaand formulier in.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw organisatie (verplicht)

 

 

Geplaatst in