Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

WKKGZ: Wat betekent het? Wat moet u doen? Hoe moet u dat doen? Wat zijn de risico’s?

               Laat u in 4 uur voorlichten. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is per 1 januari […]

Geplaatst in

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven over het verstrekken van medische informatie aan derden

Dat zorgaanbieders bij het verstrekken van medische informatie van patiënten/cliënten aan derden, zoals medisch adviseurs, zorgverzekeraars en anderen, zeer goed […]

Geplaatst in

Een piano voor het Hospice

Eldermans|Geerts organiseert maandelijks kennisseminars over een scala van onderwerpen in de zorgsector. Deze seminars zijn vrij toegankelijk. Afgelopen jaar hebben […]

Geplaatst in

De Wkkgz: van administratieve verplichting naar een way of life

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en […]

Geplaatst in

Einde overgangsperiode NHC en NIC in zicht.

Vanaf 2018 integrale tarieven in langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Tot nu toe werden de vergoedingen voor vastgoed […]

Geplaatst in

Medewerking verlenen aan controles door de zorgverzekeraar: niet zonder risico!

Met enige regelmaat schrijven wij over de risico’s voor zorgaanbieders in het kader van formele en materiële controles door de […]

Geplaatst in

Volg de stappen in een overname onder deskundige begeleiding

Een fusie, overname in de zorg kent bijzondere facetten. Stakeholders spelen een belangrijke rol bij het komen tot groei en […]

Geplaatst in

Foute nota is probleem maar nog geen fraude

Wat te doen bij fraudeonderzoek? In de mondzorg worden relatief veel signalen van fraude gemeld. Hoe ontstaan deze vermoedens van […]

Geplaatst in

NHC

Het einde van de vergoeding van huisvestinglasten in de langdurende zorg op basis van nacalculatie komt in zicht. Per 2018 […]

Geplaatst in

Een patiëntenstop is geen pretje

De afgelopen periode is er veel commotie geweest omtrent patiëntenstops door zorgaanbieders. Vaak is een te laag omzetplafond de boosdoener. […]

Geplaatst in