Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

AVG voor de zorgsector – zelfhulp pakket

Elke zorgaanbieder is momenteel in meerdere of mindere mate bezig met het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de privacyregeling die […]

Geplaatst in

Kunt u als werkgever de functie van uw werknemer aanpassen?

Stelt u zich voor: een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van teamleider, werkt 36 uur […]

Geplaatst in

AVG

Tijdens ons druk bezochte seminar onlangs over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht wordt, […]

Geplaatst in

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

Het is weer bijna 1 april. Op grond van de transparantierichtlijn van de NZa zullen verzekeraars op die datum hun […]

Geplaatst in

Samenloopcontroles door alle verzekeraars in 2018. Zorgaanbieder, wees op uw hoede

Samenloopcontroles vanaf 1 april 2018 Vanaf 1 april 2018 richten alle zorgverzekeraars – waaronder Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis […]

Geplaatst in

Controle naar prestatie C22 (aanvullende medische anamnese)

Zorgverzekeraars hebben de bevoegdheid en de plicht formele en materiële controles uit te voeren. Meerdere verzekeraars hebben eind 2017 al […]

Geplaatst in

Wijziging Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning

Wetvoorstel “Wijziging Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” (34857)  Samenvattend: Minister de Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. […]

Geplaatst in

ZORGDROOM: Patiënten bestaan niet meer

Het woord ‘patiënt’ is uitgebannen. Dat woord riekt naar een afhankelijkheid van de zorgaanbieder. In de toekomst krijgt de zorgaanbieder […]

Geplaatst in

Eerste hulp bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders krijgen er veel verplichtingen […]

Geplaatst in

WKKGZ: Wat betekent het? Wat moet u doen? Hoe moet u dat doen? Wat zijn de risico’s?

               Laat u in 4 uur voorlichten. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is per 1 januari […]

Geplaatst in