Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Actualiteiten seminar: AVG en Materiële controle

De AVG roept veel (praktische) vragen op bij zorgaanbieders. Gegevens die voorheen zonder daar al teveel over na de denken […]

Geplaatst in

Voorbehouden behandelingen en taakdelegatie in de mondzorg: hoe zit het ook alweer?

De IGJ let bij haar inspecties in 2018 in het bijzonder op de vraag of er sprake is van ‘behandelingen […]

Geplaatst in

“Ongecontracteerd” is niet per definitie “slecht”

In de berichtgeving van de afgelopen tijd lijkt een terugkerend thema dat wij van ongecontracteerde zorgaanbieders af moeten. De premisse […]

Geplaatst in

Zwangerschapsverlof in de (tandarts)praktijk

Wanneer een werknemer in uw praktijk zwanger wordt ontstaan er voor zowel werknemer als werkgever verschillende rechten en plichten. Waar […]

Geplaatst in

Actualiteiten aanbestedingen in de zorg

Actualiteiten aanbestedingen in de zorg: ontwikkelingen in de zorginkoop in het sociaal domein De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel hebben […]

Geplaatst in

Nieuwe AVG, storm in een glas water?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In […]

Geplaatst in

Naming and shaming in de zorg

‘Drie nieuwe zorginstellingen op zwarte lijst IGZ.’ ‘Inspectie waarschuwt cosmetische kliniek Amsterdam.’ ‘Waarschuwing aan zorgaanbieders die zorgcontracten opzeggen.’ Een greep […]

Geplaatst in

De Wkkgz en de nieuwe WTZa: meer dan alleen klachtenafhandeling

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat in de praktijk vaak gelijk aan een wet die regelt hoe […]

Geplaatst in

Publieke openbaarmaking door IGJ: wees op uw hoede

“Aanwijzing voor tandartspraktijk Amsterdam”. “Last onder dwangsom mondzorginstelling in Rotterdam”. “Bevelen aan tandartspraktijken te Groningen”. Zomaar enkele recente nieuwsberichten die […]

Geplaatst in

Let op, het toezicht op nieuwe zorgaanbieders wordt verscherpt

Uit onderzoek is gebleken dat de IGJ (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de nieuwe naam van de organisatie na […]

Geplaatst in