materiële controle

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven over het verstrekken van medische informatie aan derden

Dat zorgaanbieders bij het verstrekken van medische informatie van patiënten/cliënten aan derden, zoals medisch adviseurs, zorgverzekeraars en anderen, zeer goed […]

Geplaatst in

Medewerking verlenen aan controles door de zorgverzekeraar: niet zonder risico!

Met enige regelmaat schrijven wij over de risico’s voor zorgaanbieders in het kader van formele en materiële controles door de […]

Geplaatst in

Foute nota is probleem maar nog geen fraude

Wat te doen bij fraudeonderzoek? In de mondzorg worden relatief veel signalen van fraude gemeld. Hoe ontstaan deze vermoedens van […]

Geplaatst in

Protocol toezichtbezoek IGZ of zorgverzekeraar

Protocol toezichtbezoek IGZ of zorgverzekeraar: Weet wat te doen als IGZ of de zorgverzekeraar op de stoep staat. De Inspectie […]

Geplaatst in

De 10 geboden bij materiële controle door de zorgverzekeraar

De 10 geboden bij materiele controle door de zorgverzekeraar Een zorgverzekeraar is wettelijk verplicht te controleren of de zorg rechtmatig […]

Geplaatst in

Uitspraken Materiële Controle

03-12-2015 RBZWB 2015 7776 – Vegro Verpleegartikelen B.V. tegen CZ c.s. Als een zorgverzekeraar een beroep doet op een ontbindende voorwaarde […]

Geplaatst in

CONTROLEPLANNEN MONDZORG: welke controles kunt u als tandarts verwachten?

Verzekeraars hebben wettelijk het recht en de plicht om declaraties van zorgaanbieders te controleren. Mogelijk hebt u dat al eens […]

Geplaatst in

Materiële Controleplannen zorgverzekeraars 2015

In onderstaand overzicht hebben wij voor u de materiële controleplannen 2015 verzameld. Bij de meeste verzekeraars kunt u als gespecialiseerde […]

Geplaatst in