Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Huurrecht regime bij een woon-zorgcomplex

Bij de vraag welk huurrechtregime van toepassing is bij zorgcomplexen is het zaak om de huurovereenkomst zo goed mogelijk in te richten? Waar moet u op letten?

Geplaatst in

Wetsvoorstel tot wijziging 13 Zvw – hinderpaalcriterium

Wetsvoorstel In het wetsvoorstel (nr. 33 362) waarmee tevens wordt beoogd het hinderpaalcriterium uit artikel 13 Zvw te schrappen wordt […]

Geplaatst in

Wijzigingen arbeidsrecht in 2015

Per 1 januari  en 1 juli 2015 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het ontslagrecht en de WW op belangrijke […]

Geplaatst in

Ontslag bestuurder – einde managementovereenkomst

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat een ontslag van een bestuurder van een B.V. ook het einde is van de managementovereenkomst. Wat houdt deze uitspraak precies in?

Geplaatst in

Van AWBZ naar Wmo: gevolgen voor lichtere zorg

Sinds 1 jan. is de AWBZ vervangen door diverse nieuwe regelingen. Welke gevolgen heeft dit voor de inrichting van lichtere zorg in uw zorginstelling? Een artikel van Claudia Zwetsloot.

Geplaatst in

Wijzigingen regelgeving zorg vanaf 2015

Een beknopte omschrijving van de wijzigingen die in 2015 ingaan of gepland zijn op het gebied van de Zorgverzekeringswet, Wet Landurige Zorg, WMO en Jeugdwet. Een artikel van Lex Geerts.

Geplaatst in

Hinderpaal 13 Zvw blijft geldend recht

In haar vonnis van 14 maart 2013 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat het feitelijke hinderpaal-criterium van artikel 13 Zvw van kracht blijft en daarmee geweigerd gevolg te geven aan het verzoek van CZ om te anticiperen op een wetsontwerp waarin dit artikel gewijzigd wordt. In ingesloten artikel van Karik van Berloo wordt nader ingegaan op deze uitspraak en de gevolgen van het vervallen het hinderpaal-criterium.

Geplaatst in

60 procent vergoeding de nieuwe maatstaf voor ongecontracteerde

Verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben tot nu toe geoordeeld dat verzekeraars ook bij ongecontracteerde zorg in ieder geval 75-80% van […]

Geplaatst in