Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Geslaagde bijeenkomst Zorgmakelaarschap verloskundigen

Op dinsdag 19 mei organiseerden wij een voorlichtingsbijeenkomst over het zorgmakelaarschap voor verloskundigen.

Geplaatst in

Zorgmakelaarschap voor Jeugd

Inmiddels ligt 20 april alweer even achter ons en kunnen wij terugkijken op een geslaagde informatiebijeenkomst over ‘Zorgmakelaarschap voor de Jeugd’.

Geplaatst in

De Eerstelijns evalueert contracteerronde 2016

De contracteerrondes voor 2015 zijn pas net afgesloten maar de voorbereidingen voor de contracteerronde 2016 zijn alweer in volle gang. […]

Geplaatst in

Interview Lex Geerts in Ondernamen Utrecht

Naast advocaat is Lex Geerts ook voorzitter van de ondernemersvereniging ‘Zakelijk Zeist Onderneemt’.  In die hoedanigheid werd hij afgelopen maart […]

Geplaatst in

Medisch-juridisch advies; Veramerikanisering van de mondzorg

De laatste jaren worden er steeds meer mondzorgcontroles uitgevoerd door verzekeraars. Sophie van Kan bespreekt in een artikel in het Verenigingsblad der Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen welke rechten en plichten een tandarts heeft bij een dergelijke controle.

Geplaatst in

Naar een beter evenwicht tussen verzekeraars en zorgaanbieders

Bij zorgaanbieders bestaat behoefte aan verruiming van de mogelijkheden om samen op te trekken in het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars en […]

Geplaatst in

Toelichting Toezichtsplannen IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onlangs in haar Werkplan 2015 toegelicht hoe zij in 2015 vorm zal geven aan haar toezichthoudende taken.

Geplaatst in

Werkgever ook aansprakelijk voor stagiair

Guido Dietz vat een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden over werkgeversaansprakelijkheid samen.

Geplaatst in

Opzeggen of verlengen van een arbeidsovereenkomst: Hoe doe je dat?

Vanaf 1 januari 2015 treden er nieuwe regels in werking met betrekking tot de opzegtermijn van een werkgevers wanneer het contract van een werknemer afloopt. Sophie van Kan zocht uit wat de praktische gevolgen voor werkgevers en werknemers zijn van deze veranderingen in het arbeidsrecht.

Geplaatst in

Ronde tafel gesprek rol zorgverzekeraar – Brief aan de Tweede Kamer

Op 19 januari jl. vond in de Tweede Kamer een ronde tafel gesprek plaats naar aanleiding van de veranderende rol van zorgverzekeraars. Karik van Berloo schreef naar aanleiding van dit onderwerp een brief naar aan de Tweede Kamer.

Geplaatst in