Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

CONTROLEPLANNEN MONDZORG: welke controles kunt u als tandarts verwachten?

Verzekeraars hebben wettelijk het recht en de plicht om declaraties van zorgaanbieders te controleren. Mogelijk hebt u dat al eens […]

Geplaatst in

Gegevens jeugdigen op factuur?

In het vierde nummer van het tijdschrift Psycho Praktijk (2015) plaatsten wij het artikel ‘Mag de jeugdhulpaanbieder persoonsgegevens verstrekken aan gemeenten?’(hieronder […]

Geplaatst in

Zorgverzekeraars en aanbesteding – de status quo

In aanbestedingsprocedures is sprake van strenge regels. Gelden die regels ook voor selectieve inkoopprocedures van zorgverzekeraars die lijken op aanbestedingen?

Geplaatst in

Eerste hulp bij Inspectiebezoek: 6 aandachtspunten

Het is altijd even schrikken als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ineens op de stoep staat. Ook als je […]

Geplaatst in

Apotheekbereidingen vogelvrij?

Zorgverzekeraars mogen van Minister Schippers zelf bepalen of zij aanvullende voorwaarden stellen aan het vergoeden van (doorgeleverde) apotheekbereidingen, zoals het […]

Geplaatst in

Onderhandelen op een ongelijk speelveld

Tekenen bij het kruisje, zo ervaren veel zorgaanbieders in de eerste lijn hun onderhandelingspositie ten opzichte van de zorgverzekeraar bij […]

Geplaatst in

Payrolling en de WWZ

Wijzigingen in de WWZ hebben ook gevolgen voor payrolling. Ben Schroder brengt in kaart wat er verandert voor payrollondernemingen en payrollwerknemers.

Geplaatst in

Hitteplan voor huisartsen en apothekers

Het hitteplan van het RIVM in werking treedt. Wist u dat in dit hitteplan ook informatie is opgenomen voor huisartsen en apothekers? U leest het hier.

Geplaatst in

Aanzegging einde/ verlenging contract voor bepaalde tijd

De aanzegging van de beëindiging van een contract voor bepaalde tijd moet echt schriftelijk. Ben Schröder bespreekt een uitspraak van de kantonrechter.

Geplaatst in

De toezichtplannen van IGZ

Het artikel dat Brenda Leferink eerder dit jaar al schreef, verscheen op onze site is afgelopen maand ook in het derde nummer van […]

Geplaatst in