Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

ZORGDROOM: Patiënten bestaan niet meer

Het woord ‘patiënt’ is uitgebannen. Dat woord riekt naar een afhankelijkheid van de zorgaanbieder. In de toekomst krijgt de zorgaanbieder […]

Geplaatst in

Eerste hulp bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders krijgen er veel verplichtingen […]

Geplaatst in

WKKGZ: Wat betekent het? Wat moet u doen? Hoe moet u dat doen? Wat zijn de risico’s?

               Laat u in 4 uur voorlichten. De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is per 1 januari […]

Geplaatst in

Apotheekhoudende huisarts krijgt meer ruimte

De rechtbank Noord-Nederland heeft in een uitspraak van 22 december 2017 (kwestie Annen) een nadere uitleg gegeven aan het bepaalde […]

Geplaatst in

Economische Visie

Als ondernemer blijf ik mij erover verbazen dat in allerlei lagen van de maatschappij telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden. […]

Geplaatst in

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven over het verstrekken van medische informatie aan derden

Dat zorgaanbieders bij het verstrekken van medische informatie van patiënten/cliënten aan derden, zoals medisch adviseurs, zorgverzekeraars en anderen, zeer goed […]

Geplaatst in

Een piano voor het Hospice

Eldermans|Geerts organiseert maandelijks kennisseminars over een scala van onderwerpen in de zorgsector. Deze seminars zijn vrij toegankelijk. Afgelopen jaar hebben […]

Geplaatst in

De Wkkgz: van administratieve verplichting naar een way of life

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van kracht voor zorginstellingen en […]

Geplaatst in

Einde overgangsperiode NHC en NIC in zicht.

Vanaf 2018 integrale tarieven in langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Tot nu toe werden de vergoedingen voor vastgoed […]

Geplaatst in

Medewerking verlenen aan controles door de zorgverzekeraar: niet zonder risico!

Met enige regelmaat schrijven wij over de risico’s voor zorgaanbieders in het kader van formele en materiële controles door de […]

Geplaatst in