Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Blog: Controle in de zorg

Controle in de zorg In de dagelijkse praktijk zien wij geregeld dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders niet goed weten wat […]

Geplaatst in

CRvB fluit gemeente terug bij beslissing over jeugdhulp

Gemeente Steenwijkerland heeft onzorgvuldig gehandeld bij niet verlengen jeugdhulp De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in haar uitspraak van 1 […]

Geplaatst in

Factsheet samenwerking en mededinging in de zorg

Factsheet samenwerking en mededinging in de zorg De huidige ontwikkelingen in de zorg, zoals de tendens naar integrale bekostiging en […]

Geplaatst in

Tekenen bij het kruisje? Dat hoeft niet.

Zorgaanbieders in de eerstelijn ervaren het onderhandelproces met zorgverzekeraars als frustrerend. Nog steeds bestaat het gevoel dat tekenen bij het […]

Geplaatst in

Apotheek overdragen. Waarom? Wat kan wel en niet? Hoe dan?

Laat u in 2 uur voorlichten. Eldermans|Geerts organiseert op 30 mei 2017 een seminar over de mogelijkheden van praktijkoverdracht in […]

Geplaatst in

Moet het roer ook om voor logopedisten?

Zorginkoopbeleid Per 1 april hebben zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid weer gepubliceerd. Conclusie is dat er niet veel gaat veranderen, maar wel […]

Geplaatst in

5 tips om de contractering 2018 tot een succes te leiden

5 tips om de contractering 2018 tot een succes te leiden Op grond van de transparantierichtlijn van de NZa (TH/NR-005) […]

Geplaatst in

Seminar: Actualiteiten zorginkoopbeleid 2018

Seminar zorginkoopbeleid 2018
Op 11 april, 10 dagen na publicatie, up to date voor het zorginkoopbeleid 2018?

Geplaatst in

Intransparantie als verdienmodel?

Intransparantie als verdienmodel? Na het initiatief van Het Roer moet Om is de roep om terugdringing van administratieve lasten steeds […]

Geplaatst in

Ontslagverzoek wegens disfunctioneren slechts 20% gehonoreerd

Ontslagverzoek wegens disfunctioneren wordt slechts in 20% van de gevallen gehonoreerd De Wet werk en zekerheid (hierna: WWZ) functioneert inmiddels […]

Geplaatst in