Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Contracteringsconflict met zorgverzekeraar?

In 2017 kunt u dat voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie! Met u doorlopen duizenden zorgaanbieders ieder jaar het contracteringsproces met […]

Geplaatst in

Zorghub – samenwerking in de eerstelijn

Samenwerking in de eerstelijn komt moeilijk van de grond, wat valt ons op? Wij signaleren bij onze cliënten een behoefte aan […]

Geplaatst in

Stappenplan ontvlechten: loslaten, afstoten en ontvlechting in de zorg

Hoe kunnen zorginstellingen ervoor zorgen dat de samenwerking efficiënt en naar tevredenheid van alle partijen verloopt? Wij schreven een handleiding.

Geplaatst in

Einde onduidelijkheid restitutiepolis

NZa geeft gehoor aan oproep tot transparantie. De eerste stap is gezet, maar we zijn er nog niet. De NZa […]

Geplaatst in

Verwarring omtrent kwaliteitsstatuut

Er is veel de nodige verwarring omtrent het kwaliteitsstatuut. Daarbij helpt niet mee dat de definitie die de NZa hanteert voor […]

Geplaatst in

Betoog Eldermans|Geerts voor meer transparantie rond polisnamen treft doel

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u op de hoogte gesteld van onze inspanningen om te zorgen voor een level playing field […]

Geplaatst in

Integrale geboortezorg vergt een goede organisatie van de samenwerkingspartners

De Minister staat per 1 januari 2017 toe dat marktpartijen – vaak verenigd in VSV’s- experimenteren met integrale geboortezorg. Naast […]

Geplaatst in

NZa mag berekening niet aanpassen aan gewenste resultaat

De onderbouwing door de NZa van de tarieven voor 2014 en 2015 voor de GGGZ kan volgens het CBb niet […]

Geplaatst in

De kwaliteit van het kwaliteitsstatuut

1 januari 2017 is het zover, dan moet iedereen in de GGZ een Kwaliteitsstatuut hebben. Een gezamenlijke veldnorm voor allemaal. […]

Geplaatst in

Over omzetplafonds en doorleverplicht

Een omzetplafond wordt door zorgverzekeraars in contractonderhandelingen vaak bedongen of opgelegd. Dit speelt ondermeer in de wijkverpleging, GRZ en GGZ. Een […]

Geplaatst in