Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Onterechte uitvraag WNT door CIBG

Op dit moment worden veel zorgverleners door het CIBG aangeschreven met het bericht dat zij een vragenlijst in dienen te […]

Geplaatst in

Verzekerde heeft recht op ketenzorg

Wat zijn vanuit juridisch oogpunt de consequenties van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in […]

Geplaatst in

Zorgverzekeraars en GGZ-sector krijgen sigaar uit eigen doos van NZa

Op 14 juli 2016 heeft het College van Beroep voor Bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan. Het beroep van de verzekeraars tegen […]

Geplaatst in

Seminar: Omzetplafonds

Zorgverzekeraars kopen steeds scherper zorg in. Om grip te houden op de hoogte van de zorgkosten spreken zorgverzekeraars veelal omzetplafonds/zorgkostenplafonds […]

Geplaatst in

Glutenvrije Polis: een polis zonder verborgen bijwerkingen of selectieve inkoop

Glutenvrije Polis: een polis zonder verborgen bijwerkingen of selectieve inkoop Voor de meeste zorgaanbieders zit de contractering er weer op […]

Geplaatst in

Op zoek naar de juiste ‘zorghub’

Autoriteiten geven ruimte voor samenwerking Door de marktwerking en de transities in de zorg is er veel veranderd voor zorgaanbieders. […]

Geplaatst in

Omzetplafond Buiten Spel

In de dagelijkse praktijk merk ik dat het lastig is om goed over te brengen waarom een omzetplafond eigenlijk heel […]

Geplaatst in

Fysiotherapeut kind van de rekening

Fysiotherapeut kind van de rekening Fysiotherapeuten zitten met een probleem. Jaar op jaar worden de tarieven voor de verrichtingen van […]

Geplaatst in

Verruiming controle bevoegdheid vereist aanpassing bestaande wetgeving

Verruiming controlebevoegdheid vereist aanpassing bestaande wetgeving Er is veel te doen geweest over het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel […]

Geplaatst in

De Wet cliëntenrechten bij elektronisch verwerking van gegevens

Op 4 oktober 2016 is het wetsvoorstel ‘cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel […]

Geplaatst in