Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Eldermans|Geerts Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Eldermans|Geerts Advocaten worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eldermans|Geerts Advocaten.

PRIVACY STATEMENT

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eldermans|Geerts. Eldermans|Geerts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Naamsvermelding geschiedt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Eldermans|Geerts Advocaten
  • het verbeteren van deze website en dienstverlening van Eldermans|Geerts Advocaten;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Eldermans|Geerts Advocaten.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Eldermans|Geerts Advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Eldermans|Geerts Advocaten stelt.

Gebruik van Google Analytics en Google Adwords

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Ook maakt deze website gebruik van Google Adwords. Deze dienst plaatst cookies waarmee advertenties worden aangepast aan uw vorige bezoeken aan deze website. Meer informatie over de cookies die deze dienst plaatst, vindt u op de website van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eldermans|Geerts, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op 030 2332218 of mail info@eldermans-geerts.nl