Guido Dietz

Mr. Guido Dietz is in 1992 afgestudeerd en heeft ruim drie jaar gewerkt als jurist op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Hij is in 1996 zijn carrière in de advocatuur begonnen op Curaçao. Daar heeft hij twee jaar als advocaat gewerkt op één van de grote advocatenkantoren op het eiland.

Met de deskundigheid die hij heeft verworven in de incassobranche en de proceservaring die hij heeft opgedaan op de Antillen heeft Guido zich toegelegd op de insolventie- en incassopraktijk. Hij is in dat kader werkzaam voor diverse brancheorganisaties en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Ook heeft hij specifieke deskundigheid ter zake de incasso van huurvorderingen, in het kader waarvan hij diverse professionele verhuurders bijstaat.

Voorts is Guido werkzaam binnen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht waarin hij (zorg)ondernemers bijstaat, en in voorkomende gevallen ook werknemers en statutair directeuren.

Daarnaast is Guido werkzaam voor vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Hij is binnen het kantoor het aanspreekpunt voor fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten. Die begeleidt hij op alle voorkomende rechtsgebieden, en met name ten aanzien van samenwerkingsverbanden, tuchtkwesties en dissociaties.
Voorts heeft Guido bijzondere deskundigheid op het terrein van de farmaceutische regelgeving en het ondernemingsrecht.

Sinds 2011 is Guido lid van de Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) van het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Imps & Elfs heeft regelmatig contact met Guido Dietz over juridische zaken. De communicatie is helder en de lijnen zijn kort. Er wordt altijd gepoogd de kosten te beperken en procedures te voorkomen, maar als het nodig is, zit hij er bovenop.