26 juni 2017

VNG stelt handreiking Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ter beschikking

VNG heeft op 26 juni 2017 de handreiking Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ter beschikking gesteld

handreiking kwaliteitseisen beschermd wonen maatschappelijke opvangDe handreiking Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is van belang voor zowel de gemeente als voor de zorgaanbieder die zich bezig houdt met:

 • Beschermd Wonen
 • Maatschappelijke Opvang
 • Nacht- en crisisopvang
 • Kinderen en gezinnen in de crisisopvang
 • Jongeren in de opvang

Voor de zorgaanbieder is vooral van belang dat de gemeente dit document o.a. kan gebruiken:

 • bij het opstellen van inkoopdocumenten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (o.a. de kwaliteit waaraan een voorziening moet voldoen)
 • als gespreksonderwerpenlijst bij het voeren van het gesprek met de zorgaanbieder over kwaliteit van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • als referentiekader voor kwaliteitstoezicht

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: zware voorzieningen

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn binnen de Wmo relatief ‘zware’ voorzieningen waaraan vaak een periode van preventieve activiteiten vooraf gaat. De gedachte is dat gemeenten met goed preventiebeleid op het gebied van dakloosheid en armoede de instroom in de maatschappelijke opvang kunnen beperken.

Toezicht

De VNG benadrukt dat het bij Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gaat het om kwetsbare burgers die bij een organisatie verblijven. Dit verblijf brengt hogere veiligheidsrisico’s met zich mee dan bijvoorbeeld ambulante ondersteuning. Daarom adviseert VNG:

 • dit hogere risico mee te nemen in de opdracht die zij de toezichthouder meegeven (strenger toezicht dus).
 • een nieuwe aanbieder actief te bezoeken na een periode van een half jaar.
 • nauw af te stemmen met collega Wmo toezichthouders, de Inspectie voor de Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Met als doel: effectiever toezicht en voorkomen dubbeling.

In de handreiking Kwaliteitseisen zijn 6 uitgangspunten nader uitgewerkt:De cliënt en zijn/haar doelen zijn het vertrekpunt

 • de cliënt en zijn/haar doelen zijn het vertrekpunt
 • gaan over het ‘WAT’, de zorgaanbieder over het ‘HOE’
 • kwaliteitseisen zijn zo geformuleerd dat ze het gesprek over kwaliteit bevorderen
 • kwaliteitseisen zijn ambitieus en vragen om gezamenlijk doorontwikkelen van
 • gemeenten geven zelf invulling aan toetsing en verantwoording
 • gemeenten geven zelf invulling aan toezicht

Daarnaast is in de handreiking een drietal basis kwaliteitseisen nader uitgewerkt

 • de cliënt centraal
 • passende en effectieve ondersteuning
 • randvoorwaarden

en waar van toepassing specifiek toegespitst op respectievelijk:

 • nacht- crisisopvang
 • kinderen en gezinnen in de crisisopvang
 • jongeren in de opvang

De volledige tekst van de handreiking Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is hieronder te raadplegen of te downloaden via deze link.

20160616-kwaliteitseisen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang

 

Voor meer informatie over deze handreiking, zie ook de betreffende website van de VNG.

Geplaatst in