Huisvesting in de zorg

De zorgsector is zeer dynamisch en maakt grote ontwikkelingen door. De ontwikkelingen in de technologie gaan sneller, de vergrijzing is op weg naar een hoogtepunt, de overheid voert de marktwerking in de zorg onverkort in. Als gevolg daarvan neemt het aantal initiatieven om samen te werken toe, niet alleen in de eerstelijns zorg maar ook in de tweede lijn. Denk aan fusies van ziekenhuizen, en aan  gezondheidscentra waarin eerstelijns zorgverleners zich gezamenlijk vestigen, om samen betere en op maat gemaakte zorg te verlenen en kosten te besparen. Daarnaast ontstaan allerlei initiatieven in het kader van de zorg voor ouderen, waarbij het klassieke verpleeghuis wordt vervangen door een multifunctioneel centrum, met mogelijkheden om zware zorg te verlenen (24/7), maar ook om zorg op tijdelijke basis te verlenen of kleinschalig te wonen met beperkte zorg. Tot slot wordt in veel gevallen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving een scheiding aangebracht in de financiering van huisvesting in de zorg.

Eldermans|Geerts heeft met name een adviserende rol ten aanzien van de juridische aspecten van deze ontwikkelingen. In dit kader zijn meerdere rechtsgebieden relevant, denk aan het overeenkomstenrecht waaronder algemene voorwaarden, het bestuursrecht (vergunningen en bouwbesluit), het eigendomsrecht (inclusief beperkte rechten), het huurrecht en zorgspecifieke regeling zoals de WTZi en WMO. Ook in geval van problemen verleent ons kantoor bijstand.

Wilt u meer weten over huisvesting in de zorg? Woon dan onze seminar over dit onderwerp bij!