Instellingen in de zorg

Instellingen in de zorg kennen vaak complexe juridische vraagstukken. Voor een goede oplossing van deze problemen is kennis van de markt en de sector vereist. Want naast het leveren van goede zorg, is er een batterij aan aanvullende (governance-) eisen waaraan voldaan moet worden. Wie goede zorg levert, maar zijn organisatie niet goed heeft ingericht, zal op termijn worden uitgesloten van zorginkoop.

In de zorg, waar de middelen beperkt zijn en het vaak niet goed eenvoudig is de dienstverlening (zorg aan de patiënt) aan te passen of te staken, betekent een probleem ten aanzien van de dienstverlening of organisatie vaak een groot risico. Want omdat de een instelling de patiënt niet in de kou wil / kan laten staan, loopt het risico voor de instelling bij een probleem met de dag op.

In de praktijk valt er vaak wel een juridische mouw aan deze problemen te passen en kan wel een oplossing gevonden worden. Het op een praktische wijze oplossen van deze complexe vraagstukken is de core business van onze organisatie. Daar komt onze brede kennis van de zorg en de specifieke kennis van de branche goed van pas.

Eldermans|Geerts is ondermeer werkzaam voor instellingen in de volgende branches:

  • Medisch specialistische zorg (ziekenhuizen)
  • GGZ (van de kleine gespecialiseerde instellingen tot de grote regionaal dominante instellingen)
  • Geboortezorg (kraamzorginstellingen, VSV’s, echocentra en integrale zorginstellingen)
  • Zorggroepen van huisartsen
  • Verzorgings- en verpleeghuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • Wijkverpleging