Fusie en reorganisatie

De zorgsector heeft te maken met bezuinigingsmaatregelen, wijziging in financiering en hogere kwaliteitseisen, gepaard gaande met een toename aan kosten. Reden voor zorgondernemers om hun positie te herzien en krachten te bundelen. Dit om kosten te reduceren en kwaliteit te vergroten. Dan komt het kopen of verkopen van een onderneming of het aangaan van een langdurige samenwerking in beeld. Dat zijn voor veel mensen/instellingen eenmalige gebeurtenissen. In veel gevallen is het een belangrijke stap voor de toekomst, het begin van pensionering of een kans om in een nieuwe vorm of met een nieuwe praktijk verder te gaan.

Bij een fusie of reorganisatie komt veel kijken. Daarom is het verstandig om tijdig deskundig advies in te winnen.

Eldermans|Geerts biedt ruime ervaring met de begeleiding bij fusies en reorganisaties binnen de zorg. Daarbij kan het gaan om de aan- of verkoop van een praktijk of instelling, om het samenvoegen van praktijken/ondernemingen of om het ontvlechten van deze praktijken. Kennis van de zorgsector, de specifieke regelgeving en ‘the best practices’ is daarbij van groot belang. Eldermans|Geerts beschikt over deze kennis en staat u graag bij.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Woon dan onze zorgseminar fusie en reorganisatie bij!