Materiele Controleplannen zorgverzekeraars 2013

De onderstaande materiële controleplannen betreffen de versie zoals aangetroffen op de websites van de betreffende verzekeraars op 12 juni 2013. Deze pagina bevat de controleplannen van 2013. Op deze pagina treft u de controleplannen van 2015 aan.

Algemeen

* Achmea geeft op haar website aan dat het controleplan desgevraagd opgevraagd kan worden. Op de website van FBTO troffen wij een algemeen controleplan aan dat betrekking lijkt te hebben op de hele groep. De link betreft dit document.

Farmacie

Hulpmiddelen

Paramedisch

** Omdat CZ geen downloadbare PDF-versie van haar controleplannen heeft en uitsluitend verwijst naar haar website, kan niet goed geverifieerd worden of de controleplannen tussentijds aangepast zijn. Teneinde dit vast te kunnen stellen is per controleplan een snapshot van de website gemaakt per 19 november 2013.