Huurrecht

Binnen onze sectie huurrecht worden woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en particulieren bijgestaan, onder meer bij:

  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten,
  • het opstellen en beoordelen van algemene bepalingen,
  • ontbinding en ontruiming,
  • advisering rond huurprijsaanpassing en verhuurbeleid,
  • incasso van huurachterstanden,
  • spoedeisende voorzieningen in kort geding.

Daarnaast hebben wij een methode ontwikkeld die volledig is toegespitst op het alsnog incasseren van schijnbaar oninbare vorderingen. Woningcorporaties blijven vaak zitten met oninbare vorderingen omdat huurders na ontruiming of vertrek met de noorderzon hun veelal hoge schulden voor altijd onbetaald (willen) laten. Door gebruik te maken van onze expertise en onze zorgvuldig opgebouwde contacten sporen wij de oude huurders op en wordt zo’n 75 tot 85% van de als oninbaar te boek staande vorderingen alsnog geïncasseerd.

Bedrijven

Eldermans|Geerts Advocaten adviseert professionele en particuliere verhuurders, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars bij huur en verhuur.