Particulieren Mediation

Partijen realiseren zich steeds vaker dat procedures met name tijd, geld en energie kosten, terwijl oplossingen vaak niet dichterbij komen. Mediation is een steeds vaker gehanteerde manier van conflictoplossing tegen lage kosten. Mediation helpt om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen door middel van onderhandelingen.

De mediator is volstrekt onpartijdig en neutraal ten aanzien van zowel geschil als de oplossing. Mediation komt veel voor bij echtscheidingen, maar is ook daarbuiten effectief. Bijkomend voordeel is dat er een goede verstandhouding tussen de partijen kan blijven bestaan.Naar schatting 80% van de aan mediation onderworpen geschillen komt tot een oplossing.

Heeft u vragen over of u baat zou kunnen hebben bij mediation onder begeleiding van één van onze advocaten of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.