Vastgoed

De sectie vastgoed houdt zich bezig met de juridische begeleiding van overeenkomsten rond woningen, winkels, kantoren of opslagruimten voor ondernemingen. Dit omvat mede de bestuursrechtelijke aspecten.

Bijzonder onderdeel is het verkrijgen en afstoten van vastgoed als object van ontwikkeling of belegging, al dan niet in combinatie met de juiste vorm van financiering. Dit loopt uiteen van garages in woonwijken tot buiten de bebouwde kom gelegen gebieden met agrarische, recreatieve of sportieve doeleinden zoals tennisparken, golfbanen, maneges, al dan niet in samenwerking met horeca.

Ons kantoor stelt niet alleen de overeenkomsten op, maar verleent ook bijstand in het geval van contractbreuk.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.