Apotheker

Binnen de farmacie is goede advisering meer dan ooit noodzaak. De ontwikkelingen zijn talrijk en gaan snel. Er zijn bedreigingen, maar ook kansen. Het inwinnen van juridisch advies is voor een apotheker dan ook geen overbodige luxe. Eldermans|Geerts beschikt over bijzondere deskundigheid op het gebied van de farmacie. Wij hebben veel ervaring met:

 • overnames, zowel voor de kopende als verkopende partij
 • fusies, zie ook een artikel van Lex Geerts Collega’s: concurrenten of partners?
 • toetreding en uittreding
 • associatie en dissociatie
 • realiseren van samenwerkingsverbanden tussen apotheken en/of apotheken en huisartsen, waar Lex Geerts het boek “Samenwerking in de openbare farmacie” over schreef.
 • het opzetten van zorggroepen, zie het artikel van Lex Geerts in het Pharmaceutisch Weekblad
 • opzetten van gezondheidscentra
 • realisatie van een automatiseringsstructuur / systeem voor medicatiebewaking (o.a. OZIS-koppeling), inclusief bijbehorende overeenkomsten en (oprichting) rechtspersonen, zie voor meer informatie een artikel van Lex Geerts over regionale samenwerking met betrekking tot OZIS
 • fabrikanten- en groothandelsvergunningen
 • geneesmiddelen
 • samenwerkingsgeschillen
 • aanbesteding
 • AHOED-perikelen
 • mededinging en NMa
 • dienstapotheek
 • poliklinische apotheek
 • geschillen met zorgverzekeraars
 • overeenkomsten met zorgverzekeraars, zie voor meer informatie het artikel van onder andere Lex Geerts, gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 28 oktober 2011, getiteld ‘Controle apotheekprestaties: do’s and don’ts’
 • arbeidskwesties
 • tuchtrecht
 • farmaceutische wet- en regelgeving
 • zorgmakelaar voor apotheken

De apothekers in de regio Drechtsteden hebben hun regionale samenwerking op advies van Lex Geerts omgevormd in een heldere samenwerkingsstructuur. Ook op andere terreinen binnen de farmacie maken wij regelmatig gebruik van de kennis van dit kantoor.

Meer weten of heeft u een andere vraag? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.