Fysiotherapeut

De fysiotherapeutische beroepsgroep is voorloper op het gebied van marktwerking bij eerstelijns zorgaanbieders. Zowel de invoering van vrije prijzen als de systematiek van kwaliteitsaudits heeft veel impact gehad.

Eldermans|Geerts heeft vanouds een band met fysiotherapeuten. Vanaf 1984 staan wij fysiotherapeuten bij in allerhande juridische kwesties. De discussies die toen speelden, vloeiden voort uit de beruchte BVG-problematiek, hetgeen leidde tot samenwerkingsconstructies die tot op de dag van vandaag effect hebben. Ook sedertdien begeleiden wij fysiotherapeuten op tal van terreinen.

Naast het optreden als zorgmakelaar voor fysiotherapeuten wordt voorzien in advisering op de navolgende terreinen:

  • opstellen en beoordelen van contracten
  • begeleiding bij samenwerkingsvormen, zowel mono- of multidisciplinair
  • begeleiding bij tuchtzaken
  • begeleiding bij controles door zorgverzekeraars
  • arbeidsovereenkomsten en arbeidsgeschillen
  • begeleiding bij medische aansprakelijkheid
  • advisering in het kader van de WMO
  • mediation

Wij beogen u snel en vakkundig te voorzien van juridisch advies. Bent u benieuwd naar wat wij concreet voor u kunnen betekenen? Dan kunt u ons bereiken per telefoon of via onze contactpagina.