Logopedist

De afgelopen jaren zijn er stormachtige ontwikkelingen binnen de logopedie geweest. De overgang van de 2e naar de 1e lijn, het wegvallen van de schoollogopedie, de groei van het aantal logopedisten en de gewijzigde houding van zorgverzekeraars inzake de beloningen maken efficiencyslagen en herschikking van de verhoudingen nodig. De logopedist loopt daarmee tegen tal van juridische kwesties aan.

Eldermans|Geerts is bekend binnen de beroepsgroep van de logopedie. Naast het optreden als zorgmakelaar voor een groot deel van de zelfstandig gevestigde logopedisten houden de advocaten van Eldermans|Geerts zich bezig met:

  • het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten
  • begeleiding bij geschillen met zorgverzekeraars
  • begeleiding bij controles en claims door zorgverzekeraars
  • begeleiding bij klachtafwikkeling
  • arbeidsovereenkomsten en arbeidsgeschillen
  • opzetten van samenwerkingsvormen zowel mono- als multidisciplinair
  • mediation

Onze advisering is erop gericht een snelle, pragmatische en vooral gewenste oplossing te bewerkstelligen. Daar kunt u ons aan houden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.