Polisvoorwaarden 2016

Onze advocaten zochten voor u de polisvoorwaarden 2016 per verzekeraar op en stelden het volgende overzicht samen:

Achmea 

CZ

DSW

Menzis

Multizorg

 VGZ

Overige