Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT) hebben te maken met grote veranderingen. De (gewijzigde) financiering van deze zorg, de toenemende leegstand van woonunits maar ook de vergrijzing stellen deze instellingen steeds voor nieuwe en complexe vraagstukken. Mede als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) staan personeel, reorganisaties, nieuwe samenwerkingsverbanden, het herinrichten van de zorg en vastgoed op de agenda.

U kunt zich wenden tot Eldermans|Geerts voor juridisch advies en deskundige begeleiding. Wij volgen de ontwikkelingen in deze sector op de voet en hebben expertise ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen:

 • Herstructureringen, fusies en overnames in de VVT sector
 • Reorganisaties, rol van de (C)OR en vakbonden
 • Geschillen met zorgverzekeraars
 • Arbeidsrecht
 • Vastgoed, huur en koop
 • Inkoopcontracten en algemene voorwaarden
 • Privacyregelgeving
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • (Controles door) Inspectie voor de gezondheidszorg
 • Corporate Governance vraagstukken
 • Wmo 2015
 • Wlz
 • Zorgverzekeringswet

Bent u geïnteresseerd in hoe we u van dienst kunnen zijn of wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.