Vrije beroepsbeoefenaren

Eldermans|Geerts heeft een lange historie wat betreft het optreden voor vrije beroepsbeoefenaren. Vrije beroepsbeoefenaren hebben met elkaar gemeen dat ze naast het leveren van zorg in meerdere of mindere mate ook ondernemer (moeten) zijn. Dat vereist dat zij zich bezig moeten houden met allerlei zaken waar zij niet voor opgeleid zijn en vaak ook weinig affiniteit mee hebben.

In de praktijk komt daar veel bij kijken, want de zorg is behoorlijk gereguleerd. Soms lijkt het wel dat het belangrijker is om goed te administreren dat zorg is geleverd dan goede zorg te leveren.

Waar een zorgaanbieder zich graag bezig houdt met de zorg voor de patiënt, houden de medewerkers van Eldermans|Geerts zich graag bezig met zorgvraagstukken. En omdat wij ons daar dagelijks mee bezig houden, zijn we daar ook goed in.

De dienstverlening van Eldermans|Geerts is divers en varieert van het opstellen van een maatschapovereenkomst tot het realiseren van een samenwerkingsverband om te kunnen voldoen aan de eisen van een aanbestedingsprocedure, van een eenvoudige controle tot een fraudeonderzoek, van het opstellen van een verweer tegen een besluit van de IGJ tot procederen over de aanpassing van een tariefbeschikking.

Daar komt bij dat de no-nonsense pragmatische aanpak van Eldermans|Geerts vaak goed past bij de behoefte van de vrije beroepsbeoefenaar.