Incasso

Als ondernemer komt u uw verplichtingen tijdig na. Dat verlangt u ook van uw debiteuren. Als blijkt dat debiteuren na ontvangst van uw producten of diensten uw facturen niet kunnen of willen betalen, zijn er voor het ingaan van een incassotraject een paar belangrijke dingen die u moet weten:

Om de incasso snel, doeltreffend en tegen redelijke kosten te kunnen afwikkelen, hebben de advocaten van Eldermans|Geerts een incassomodule ontwikkeld. Daarmee verzorgen wij snel en efficiënt het volledige buitengerechtelijke incassotraject. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt geacht starten wij zo spoedig mogelijk een procedure bij de kantonrechter, dan wel de rechtbank, afhankelijk van de hoogte van het te incasseren bedrag. Door snel te handelen kan op relatief korte termijn een vonnis worden verkregen.

Wij beschikken over een landelijk netwerk van deurwaarders, die op onze aanwijzing op ieder gewenst moment het juiste executiemiddel kunnen inzetten.Door aldus te handelen, kan er snel tot incasso worden overgegaan en kunnen de daarmee gemoeide kosten in de hand worden gehouden.

Om u een idee te geven, het door ons behaalde incassopercentage ligt al jaren rond 90%; dit betekent dat ca. 90% van de ons ter incasso aangeboden vorderingen volledig (inclusief buitengerechtelijke kosten, proceskosten, deurwaarderskosten en rente) worden geïncasseerd. Meerdere van onze cliënten, waaronder branche-organisaties en kredietverzekeraars, maken naar hun volle tevredenheid gebruik van onze incassomodule.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.