Ondernemingsrecht

Eldermans|Geerts adviseert ondernemingen over een goede interne organisatie en herstel daarvan bij verslechterde verhoudingen, bijvoorbeeld door splitsing (“ruziesplitsing”), uitkoop van aandeelhouders of al dan niet gedwongen overdracht van aandelen. Met behulp van het ondernemingsrecht wordt zonodig via de Ondernemingskamer gebruik gemaakt van het recht van enquête en tot het treffen van voorzieningen als schorsing of vernietiging van besluiten wegens het bestaan van een tegenstrijdig belang, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen of tijdelijke overdracht van aandelen.

Naast het bieden van een oplossing voor conflictsituaties en herstel van verslechterde verhoudingen houden de advocaten van Eldermans|Geerts zich voorts bezig met het voorkomen van problemen. Dit is ondermeer van belang bij het aangaan van een samenwerking of bij het toetreden van een aandeelhouder. In de meeste gevallen is het wenselijk dat aandeelhouders nadere afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Dat geldt niet alleen indien aandeelhouders onderling een gelijke stemverhouding hebben, ook indien er sprake is van een of meerdere aandeelhouders met een minderheidsaandeel is het doorgaans wenselijk om duidelijke afspraken te maken omtrent bepaalde zaken die wel of niet mogen.

Veelal vinden aandeelhouders het wenselijk dat de door hen gemaakte afspraken niet kenbaar zijn voor de buitenwereld. Dit heeft tot gevolg dat deze afspraken niet in de statuten opgenomen kunnen worden, want de statuten zijn openbaar en kunnen door derden opgevraagd worden. Daarom is het wenselijk deze afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen. Eldermans|Geerts Advocaten heeft ruime ervaring met het opstellen van deze overeenkomsten.