Zorgmakelaar

De zorgmakelaar: onderhandelen met zorgverzekeraars

Als gevolg van de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht. Individuele zorgaanbieders zijn in het nadeel, zeker als sprake is van een groot aanbod van zorgaanbieders.

Collectief onderhandelen?

Een individuele zorgaanbieder komt nauwelijks aan tafel bij verzekeraars, die liever onderhandelen met collectieven met een aanzienlijk marktaandeel. Maar de mededingingsregels beperken de mogelijkheid van collectief onderhandelen als het gaat om zorgaanbieders die elkaars concurrenten zijn.

Gezamenlijk onderhandelen is evenwel tot op zekere hoogte mogelijk. Dat kan over aspecten van kwaliteit en administratie. Voor overleg over concurrentiegevoelige zaken, zoals beprijzing, bestaan ook diverse onderhandelingsmodellen binnen de grenzen van de wet, maar dat vereist wel grensbewaking.

Onderhandelen is een vak apart. De vraag is vaak hoe hard je het speelt en op welke punten je bereid bent om concessies te doen. Onderhandelen met zorgverzekeraars vereist bovendien juridisch kennis van zaken. Procedures moeten goed worden begeleid. Dat is werk voor een ervaren onderhandelaar: de zorgmakelaar.

Zorgmakelaar

De ACM noemt de zorgmakelaar als mogelijkheid in de Richtsnoeren voor de zorgsector. Een zorgmakelaar kan onder voorwaarden ook voor concurrenten gezamenlijk optreden. Daarnaast kan op basis van een individuele opdracht altijd voor individuele zorgaanbieders of groepen van niet-concurrenten onderhandeld worden.

Eldermans | Geerts Advocaten in Zeist heeft al vijf jaar ervaring als zorgmakelaar voor inmiddels meer dan 3.000 professionals en instellingen in de zorg, met gebruikmaking van de ruimte die wet- en regelgeving bieden om collectief te onderhandelen.

Wat kunt u verwachten?

1. Collectieve belangenbehartiging zonder mededingingsrechtelijke risico’s 

Mededingingsrechtelijk bescherming vanwege juridische grensbewaking en toepasselijkheid artikel 51 Mededingingswet (advocaat-cliënt correspondentie beschermd).

2.  Inzet ervaren onderhandelaars met kennis van zaken 

Direct pareren van zaken die in juridisch opzicht geen hout snijden en zodanige vastlegging van hetgeen besproken is dat daarop later -zonodig in rechte- een beroep gedaan kan worden.

3.  Juridische toetsing en analyse van overeenkomsten 

Samenvatten kern van overeenkomsten in heldere overzichten met highlights op één A-4, zodat u zich niet meer hoeft te verdiepen in details en in één oogopslag de ins en outs kunnen overzien. Er wordt goed naar gekeken; adders onder het gras worden eruit gehaald. Tijdbesparing als gevolg hiervan kan worden omgezet in declareerbare behandelingen.

4.  Beknopte gespreksverslagen van besprekingen met zorgverzekeraars met 

  • informatie over plannen en meerjarenstrategie
  • input achterban voordat overeenkomsten worden aangeboden
  • informatie en nadere uitleg bepalingen van aangeboden overeenkomsten
  • beantwoording kritische vragen, mede op basis van input vanuit de achterban
  • aanvullende afspraken waar mogelijk
  • elimineren eisen zorgverzekeraar die juridisch niet toelaatbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege privacyregels.

5.  Overzichten met praktische info 

Bijvoorbeeld vergoeding niet-verzekerde zorg, tarieven, kwaliteitscriteria, stand van zaken in gesprekken met verzekeraars, lopende controles, deadlines, tips, better en best practises.

6.  Informatieverstrekking over juridisch relevante aspecten

7. Communiceren van concrete zorgen en bezwaren richting zorgverzekeraars

8.  Helpdesk voor individuele vragen over contractering 

9.    De mogelijkheid om mee te doen met collectief verweer voeren tegen materiële controles van zorgverzekeraars. 

10. Oprichting en begeleiding van zorggroepen.

Zorgmakelaarschap in de praktijk

Eldermans | Geerts Advocaten treedt op voor professionals en instellingen in de zorg en heeft inmiddels ruime ervaring als zorgmakelaar. Zo wordt gewerkt voor grote groepen zorgaanbieders volgens het “messengermodel” zoals beschreven in de Richtsnoeren voor de zorgsector. Verder worden de belangen behartigd van specifieke groepen van niet-concurrerende zorgaanbieders. Daarmee wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die wet- en regelgeving bieden om collectief te onderhandelen.

Voor meer informatie over onze dienstverlening als zorgmakelaar voor jeugdzorgzorgmakelaar voor apotheken, zorgmakelaar voor verloskundigen,  zorgmakelaar voor logopedistenzorgmakelaar voor psychologen of psychotherapeuten, zorgmakelaar voor fysiotherapeuten en/of zorgmakelaar voor huisartsen kunt u klikken op voorgaande links. Heeft u interesse in zorgmakelaarschap voor een andere professie, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken of wij ook voor uw beroepsgroep als zorgmakelaar kunnen gaan optreden.

Wilt u weten wat onze klanten van ons vinden, bekijk dan de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek onder apotheken of de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek onder psychologen.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op: 030-2332218. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.