Tandprothetici

De wereld van de tandprothetici is aan verandering onderhevig. Zorgverzekeraars zoeken steeds meer de grenzen in het kader van de contractering. Juridische nuances in overeenkomsten kunnen grote gevolgen hebben.

Er spelen nogal wat vragen die voor prothetici in de toekomst belangrijk zijn. Is een onderscheid te maken tussen hoofdbehandelaar en hoofdaannemer? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de mesostructuur? Wat zijn de gevolgen van functionele omschrijving van werkzaamheden? Zo maar wat vragen die in het kader van contractering van groot belang kunnen zijn.

Eldermans|Geerts treedt al jaren op als advocaat van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en is bijzonder goed ingevoerd in de achterliggende juridische vraagstukken. Vanaf oktober 2015 treedt Eldermans|Geerts ook op voor tandprothetici als zorgmakelaar in het overleg met zorgverzekeraars. Overeenkomsten worden geanalyseerd, beoordeeld en besproken met verzekeraars. Het hele jaar door vindt met de verzekeraars overleg plaats, bijvoorbeeld over het contracteerbeleid dat per 1 april ieder jaar moet worden gepubliceerd, alsmede onderwerpen waar prothetici tegen aan lopen. In updates wordt een schat aan informatie verstrekt, onder andere over onderwerpen die van belang zijn voor de keuze om wel of niet te tekenen. Daarnaast worden regelmatig overzichten verspreid, zoals beknopte samenvatting van de consequenties van niet tekenen en worden wijzigingen in prestatiebeschrijvingen en tariefbeschikkingen van de NZa kritisch gevolgd.

Lees ook wat u van de zorgmakelaar kunt verwachten.

Nadere informatie kunt u vragen bij: