Overzicht Updates Tandprothetici 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij in 2016 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten tandprothetici, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Algemeen

 • 1. Overzicht UZOVI-codes per 1 januari 2016. 7 januari 2016
 • 2. Overzicht Tarieven Gecontracteerde Zorg. 15 januari 2016
 • 3. Verloop onderhandelingsproces zorginkoop. 11 februari 2016
 • 4. Resultaten NIVEL-onderzoek onder (potentiële) tandprothetici-klanten. 11 februari 2016
 • 5. Overleg met NZa over ‘neprestitutiepolis’. 3 maart 2016
 • 6. Keurmerk Eerlijke Zorginkoop. 4 maart 2016
 • 7. Juridisch advies. 16 maart 2016
 • 8. Verslag van een bespreking met Zorg & Zekerheid. 16 maart 2016
 • 9. Update: overleg met NZa over ‘nep-restitutiepolis’. 1 april 2016
 • 10. Inkoopbeleid 2017. 4 april 2016
 • 11. Verslag van een bespreking met VGZ. 20 april 2016
 • 12. Samenvatting inkoopbeleid tandprothetiek 2017. 19 april 2016
 • 13. Verslag van een bespreking met Zilveren Kruis. 22 april 2016
 • 14. Update: “nep-restitutiepolis” en transparantie. 3 mei 2016
 • 15. Verslag van een bespreking met CZ. 3 mei 2016
 • 16. Geschilleninstantie Zorgcontractering. 8 juni 2016
 • 17. Eigen bijdrage implantaatgedragen prothesen. 5 juli 2016
 • 18. Update 2: ‘nep’-restitutiepolis & transparantie. 20 juli 2016
 • 19. Stand van zaken contractering. 24 juli 2016
 • 20. Prestaties en tarieven mondzorg 2017. 29 juli 2016
 • 21. Voortgang onderhandelingen. 6 september 2016
 • 22. Beoordeling overeenkomst CZ. 28 september 2016
 • 23. Beoordeling overeenkomsten tandprothetische zorg. 29 september 2016
 • 24. Beoordeling overeenkomst VGZ 2017. 4 oktober 2016
 • 25. Beoordeling overeenkomsten Menzis 2017. 7 oktober 2016
 • 26. Overzicht stand van zaken. 12 oktober 2016
 • 27. Update: Maximale materiaal- en techniekkosten CZ en overeenkomst DSW. 18 oktober 2016
 • 28. Beoordelingen  overeenkomsten Zorg & Zekerheid. 18 oktober 2016
 • 29. Uitnodiging: Toelichting verrichtingen Zorgmakelaar 2016. 19 oktober 2016
 • 30. Overzicht stand van zaken. 23 oktober 2016
 • 31. Update: Vragen en antwoorden CZ, Z&Z en VGZ. 28 oktober 2016
 • 32. VGZ: 28 oktober 2016
 • 33. Beoordeling overeenkomst Zilveren Kruis. 29 oktober 2016
 • 34. Update: Menzis, CZ, Z&Z. 2 november 2016
 • 35. Update: Bijeenkomst Zorgmakelaar, Overeenkomst De Friesland & Antwoorden Zilveren Kruis. 4 november 2016
 • 36. Update: Brief aan NZa inzake beleid VGZ. 17 november 2016
 • 37. Onduidelijkheid Menzis. 6 december 2016
 • 38. Update: 2e Brief aan NZa. 30 november 2016
 • 39. Overzicht Zuivere Restitutieverzekeraars 2017. 16 december 2016
 • 40. Update: Onduidelijkheid Menzis. 17 december
 • 41. Overeenkomst De Friesland. 18 december
 • 42. Update: Reactie NZa inzake 1e brief aan VGZ. 27 december 2016