Overzicht Updates Tandprothetici 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij in 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten tandprothetici, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

A.S.R.

 • 16. Zorginkoopbeleid DSW en A.S.R.. 4 juli 2017

CZ

 • 4. Onduidelijkheid Restitutiekorting CZ. 13 januari 2017
 • 13. Verslag van een bespreking met CZ. 28 mei 2017
 • 14. Aanvraag immediaatprothese CZ. 31 mei 2017

DFZ

 • 1. Beoordeling De Friesland. 3 januari 2017

DSW

 • 16. Zorginkoopbeleid DSW en A.S.R.. 4 juli 2017

VGZ

 • 17. Verslag van een bespreking met VGZ. 9 juli 2017

ZILVEREN KRUIS

 • 15. Verslag van een bespreking met Zilveren Kruis. 2 juni 2017

Algemeen

 • 2. Debiteurenrisico eigen bijdrage. 4 januari 2017
 • 3. Overzicht UZOVI codes 2017. 11 januari 2017
 • 5. Overzicht Tarieven Gecontracteerde Zorg. 16 januari 2017
 • 6. Update: Onduidelijkheid Menzis rondom mondfoto’s. 26 januari 2017
 • 7. Vervangingsprothese CZ | Techniekkosten ENO | UZOVI-codes. 27 januari 2017
 • 8. Blog ”VGZ en Z&Z moeten een ‘tandje’ bijzetten”. 1 februari 2017
 • 9. Update: Onduidelijkheid Menzis. 2 februari 2017
 • 10. Blog “Ongelijkheid vergoeding materiaal- en techniekkosten tussen zorgverzekeraars”.  10 februari 2017
 • 11. NZa- prestaties en tarieven mondzorg 2018. 5 mei 2017
 • 12. Zorginkoopbeleid tandprothetiek 2018 en gesprekken met zorgverzekeraars. 22 mei 2017
 • 18. Prestaties en tarieven mondzorg 2018. 14 juli 2017