Zorgmakelaar farmacie

De advocaten van Eldermans|Geerts treden op als zorgmakelaar voor verschillende zorgaanbieders, waaronder ook apothekers. Optreden als zorgmakelaar farmacie betekent dat bemiddeling tussen de zorgverzekeraar(s) en de apothekers uit handen kan worden gegeven aan een professionele partij. De door Eldermans|Geerts gehanteerde handelwijze is door zowel de ACM als de NZa goedgekeurd. Gewerkt wordt binnen de grenzen van de Richtsnoeren Zorg opgesteld door de ACM (destijds NMa). In dit verband is van belang dat u een individuele overeenkomst aangaat.

Indien u zich wil aansluiten bij ons als zorgmakelaar farmacie wordt u op verzoek een overeenkomst toegezonden via: zorgmakelaar@eldermans-geerts.nl.

Indien u interesse heeft voor onze afzonderlijke dienstverlening voor de onderhandelingen met CZ farmacie 2017 voor het EG Collectief, kunt u hier terecht.

Wilt u weten wat onze klanten van ons vinden? Bekijk dan de resultaten van een enquete onder onze zorgmakelaar clienten.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.