Resultaten enquête zorgmakelaarschap

Onlangs hebben wij een enquête gehouden onder de bij ons aangesloten apotheken in verband met onze dienstverlening als zorgmakelaar. In totaal zijn 97 reacties binnengekomen. De resultaten zijn hieronder weergegeven.

Bent u tevreden over de wijze waarop wij met u communiceren?

Om mededingingsrechtelijk redenen hebben wij ervoor gekozen om geen website in te richten. Vandaar dat wij werken met e-mails. Kunt u daarmee uit de voeten of heeft u suggesties om dit efficiënter in te richten?

Vindt u dat wij u voldoende en tijdig informeren over ontwikkelingen?

Bent u tevreden over de overzichten die wij verstrekken?

Voor onze zorgmakelaar relaties behandelen wij vergelijkbare terugvorderingacties van zorgverzekeraars, ook om de kosten daarvan te kunnen delen. Vindt u dit een goed initiatief?

 

Verbeteringen

Van een aantal van de respondenten hebben wij, zoals verzocht, suggesties ontvangen hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, waarvoor dank.

Naar aanleiding van deze suggesties hebben wij per direct een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • het nummeren van de updates
  • het aanpassen van het onderwerpsveld van de e-mails (nr. update, naam zorgverzekeraar, onderwerp)
  • het opnemen op de website van een overzicht van de door ons verzonden updates

Mochten er nog andere zaken zijn die wij kunnen verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.