Overzicht Updates farmacie 2015

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf 1 januari 2015 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Achmea

 • 12. Voorwaarden verstrekken bloedglucosemeters/strips Achmea. 6 februari 2015
 • 17. Beleid Achmea doorgeleverde bereidingen. 24 februari 2015
 • 25. Achmea Farmacie 2016 – gespreksverslag zorgmakelaar. 7 april 2015
 • 43. Berichtgeving Achmea diabetestestmateriaal. 20 augustus 2015
 • 73. Achmea Hulpmiddelen 2016 – beoordeling overeenkomsten. 22 oktober 2015
 • 75. Achmea Hulpmiddelen 2016 – Q&A. 27 oktober 2015
 • 76. Achmea Hulpmiddelen 2016 – Q&A deel 2. 28 oktober 2015
 • 80. Achmea Farmacie 2016 – Q&A. 30 oktober 2015
 • 96. Achmea Farmacie 2016 – Q&A Deel 2. 13 november 2015

CZ

 • 2. CZ Drinkvoeding – ook zonder uitloopovereenkomst rechtstreeks declareren voor bestaande patiënten toegestaan. 12 januari 2015
 • 6. CZ- prijslijst. 22 januari 2015
 • 23. Aanbesteding CZ incontinentie- en stomamateriaal. 2 april 2015
 • 32. Reminder CZ: CQ-index farmacie. 30 april 2015
 • 50. Mogelijke stilzwijgende verlenging overeenkomst CZ en VGZ, let op voor 1 oktober 2015! 23 september 2015
 • 52. Brief CZ aan instellingen. 6 oktober 2015
 • 60. CZ Hulpmiddelen 2016 – beoordeling overeenkomsten. 15 oktober 2015
 • 64. CZ Farmacie 2016 – beoordeling overkomst. 16 oktober 2015
 • 70. CZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A. 20 oktober 2015
 • 72. CZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A deel 2. 22 oktober 2015
 • 79. CZ Farmacie 2016 – Q&A. 29 oktober 2015
 • 88. CZ Farmacie 2016 0 Q&A deel 2. 4 november 2015
 • 89. CZ Farmacie 2016 – Q&A Deel 3. 5 november 2015
 • 99. CZ Farmacie 2016 – weeklevering. 13 november 2015
 • 131. CZ Incontinentie – Q&A. 31 december 2015

DFZ

 • 101. De Friesland Farmacie 2016 – beoordeling. 14 november 2015
 • 110. De Friesland Farmacie 2016 – Q&A. 2 december 2015
 • 111. De Friesland – protocol weekdoseersystemen 2016. 3 december 2015
 • 113. De Friesland Hulpmiddelen 2016 – beoordeling. 9 december 2015
 • 129. De Friesland Hulpmiddelen – Q&A. 24 december 2015

DSW

 • 107. DSW Farmacie en Hulpmiddelen 2016 – beoordeling. 27 november 2015
 • 109. DSW Farmacie en Hulpmiddelen 2016 – Q&A. 2 december 2015
 • 120. DSW Farmacie en Hulpmiddelen 2016 – Q&A deel 2. 14 december 2015

ENO

 • 26. ENO Farmacie 2016 – gespreksverslag zorgmakelaar. 9 april 2015
 • 38. Deadline vragenlijst Multizorg VRZ en Eno 1 augustus en aanvullend inkoopbeleid. 13 juli 2015
 • 53. Eno Farmacie 2016 – gespreksverslag zorgmakelaar. 6 oktober 2015
 • 84. Eno Farmacie 2016/2017 – beoordeling overeenkomst. 30 oktober 2015
 • 90. Eno Farmacie 2016 – Q&A en aangevulde beoordeling. 6 november 2015

Menzis

 • 31. Menzis farmacie 2016 – gespreksverslag. 29 april 2015
 • 100. Menzis Farmacie 2016 – beoordeling. 14 november 2015
 • 104. Menzis Farmacie 2016 – Q&A Deel 2. 20 november 2015
 • 106. MCA (Menzis Asielzoekers) Farmacie 2016 – beoordeling. 27 november 2015

Multizorg

 • 30. Multizorg VRZ Farmacie en Hulpmiddelen 2016 – gespreksverslag. 29 april 2015
 • 34. Enquête Multizorg VRZ. 20 mei 2015
 • 38. Deadline vragenlijst Multizorg VRZ en Eno 1 augustus en aanvullend inkoopbeleid. 13 juli 2015
 • 66. Multizorg VRZ hulpmiddelen 2016 – beoordeling overeenkomst. 19 oktober 2015
 • 78. Multizorg VRZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A. 28 oktober 2015
 • 81. Multizorg VRZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A deel 2. 30 oktober 2015
 • 83. Multizorg VRZ Farmacie 2016 – beoordeling overeenkomst. 30 oktober 2015
 • 102. Multizorg VRZ Farmacie 2016 – Q&A en aangevulde beoordeling. 16 november 2015

VGZ

 • 1. Q&A VGZ Injectiematerialen 2015 – Let op deadline verstrijkt morgen! 8 januari 2015
 • 50. Mogelijke stilzwijgende verlenging overeenkomst CZ en VGZ, let op voor 1 oktober 2015! 23 september 2015
 • 54. VGZ Farmacie 2016 – beoordeling overeenkomst. 7 oktober 2015
 • 57. VGZ hulpmiddelen 2016 – beoordeling overeenkomst. 13 oktober 2015
 • 58. Update VGZ – Farmacie – tekentermijn. 13 oktober 2015
 • 59. Geen uitsluitsel VGZ omtrent tekentermijn VGZ Farmacie 2016. 15 oktober 2015
 • 61. VGZ Farmacie 2016 – intrekking overeenkomst. 15 oktober 2015
 • 62. Tekentermijn VGZ Farmacie 2016 (nieuw). 15 oktober 2015
 • 63. VGZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A. 16 oktober 2015
 • 69. VGZ farmacie 2016 – selectieve inkoop budgetpolissen. 20 oktober 2015
 • 71. VGZ farmacie 2016 – Q&A. 21 oktober 2015
 • 77. VGZ Hulpmiddelen 2016 – Q&A deel 2. 28 oktober 2015
 • 116. VGZ Farmacie 2016 – addendum selectieve inkoop budgetpolissen. 11 december 2015

Zilveren Kruis

 • 55. Zilveren Kruis Achmea-beoordeling farmacie 2016. 9 oktober 2015

Z&Z

 • 28. Prijsaanpassing generiek assortiment Zorg en Zekerheid. 20 april 2015
 • 40. Berichtgeving Z&Z omtrent vergoeding Parnate en Nardil. 27 juli 2015
 • 41. Bevoorschotting declaraties door Z&Z. 31 juli 2015
 • 67. Z&Z Verbandmiddelen 2016 – beoordeling overeenkomst. 19 oktober 2015
 • 68. Z&Z Farmacie 2016 buitengebied – beoordeling overeenkomst. 20 oktober 2015
 • 87. Z&Z Verbandmiddelen 2016 – Q&A. 3 november 2015
 • 91. Z&Z Verbandmiddelen 2016 – Q&A Deel 2. 6 november 2015
 • 93. Z&Z Farmacie 2016 – Q&A. 9 november 2015
 • 94. Z&Z Verbandmiddelen 2016 – verstrijken tekentermijn. 10 november 2015
 • 97. Z&Z Verbandmiddelen 2016 – update. 13 november 2015
 • 103. Z&Z Farmacie 2016 – Q&A Deel 2. 16 november 2015
 • 115. Z&Z Farmacie 2016 – overzicht. 11 december 2015

Algemeen

 • 3. Enquête contracteergraad (reminder). 13 januari 2015
 • 4. Overzicht eisen artsenverklaringen dieetpreparaten 2015. 13 januari 2015
 • 5. Ongecontracteerde zorg en cessie van vorderingen. 20 januari 2015
 • 7. Position paper ten behoeve van Ronde Tafel Gesprek 19 januari 2015. 22 januari 2015
 • 8. Berichtgeving DNV onjuist. 28 januari 2015
 • 9. Schorsing handelsvergunning door CBG. 30 januari 2015
 • 10. Aanpassing vergoeding blaasspoelvloeistoffen. 4 februari 2015
 • 11. Resultaten enquête contractering farmacie en hulpmiddelen 2015. 5 februari 2015
 • 13. Samenwerking en mededinging. 6 februari 2015
 • 14. Beslissing op bezwaar NZa. 13 februari 2015
 • 15. Verzoek om input voor inkoopbeleid zorgverzekeraars. 17 februari 2015
 • 16. Aanzeggingsplicht: Wat te doen als een overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt. 20 februari 2015
 • 18. Schorsing handelsvergunning 12 geneesmiddelen in werking m.i.v. 24 februari 2015. 24 februari 2015
 • 19. Wijziging vergoedingsstatus doorgeleverde bereidingen. 9 maart 2015
 • 20. Beroep ingesteld tegen beslissing NZa over prestatiebeschrijving. 11 maart 2015
 • 21. Reactie NZa op onze melding over DSW. 24 maart 2015
 • 21. Update vergoedingsstatus doorgeleverde bereidingen. 26 maart 2015
 • 22. Verslag bijeenkomst NZa en ACM. 27 maart 2015
 • 24. Inkoopbeleid 2016. 2 april 2015
 • 27. Samenvatting Zorginkoopbeleid Farmacie en hulpmiddelen 2016. 15 april 2015
 • 29. Formulieren Verbandmiddelen 2015. 22 april 2015
 • 33. Gronden beroep tegen wijziging Prestatiebeschrijving NZa 2015 ingediend. 1 mei 2015
 • 35. Beleid doorgeleverde bereidingen per 1 juni 2015. 29 mei 2015
 • 36. Verslag debat “Het roer moet om”. 12 juni 2015
 • 37. Wijziging regelgeving online geneesmiddelen aanbieden. 19 juni 2015
 • 39. Beleidsregels prestatiebeschrijving farmacie 2016. 14 juli 2015
 • 42. Vergoeding Parnate. 19 augustus 2015
 • 44. Enquête Ministerie van VWS naar regeldruk. 21 augustus 2015
 • 45. Overzicht materiële controles farmacie en hulpmiddelen 2015. 24 augustus 2015
 • 46. Input consultatiedocument NZa over contracteerproces. 25 augustus 2015
 • 47. Reactie consultatiedocument NZa. 31 augustus 2015
 • 48. Gewijzigde beleidsregel NZa prestatie Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. 14 september 2015
 • 49. ACM notitie toezicht eerste lijn. 22 september 2015
 • 51. Het roer gaat om. 5 oktober 2015
 • 56. Stand van zaken per 9 oktober 2015. 9 oktober 2015
 • 65. Stand van zaken per 16 oktober 2015. 16 oktober 2015
 • 74. Stand van zaken per 23 oktober 2015. 23 oktober 2015
 • 82. Concept bezwaarbrief i.v.m. zomerakkoord. 30 oktober 2015
 • 85. Stand van zaken per 30 oktober 2015. 30 oktober 2015
 • 86. Aanbod zorgmakelaar anderhalve lijnszorg. 1 november 2015
 • 92. Stand van zaken per 6 november 2015. 6 november 2015
 • 95. Addendum zorgmakelaar. 12 november 2015
 • 98. Stand van zaken per 13 november 2015. 13 november 2015
 • 105. Stand van zaken per 20 november 2015. 20 november 2015
 • 108. Stand van zaken per 27 november 2015. 27 november 2015
 • 112. Stand van zaken per 4 december 2015. 4 december 2015
 • 114. WMG-overzicht. 11 december 2015
 • 117. Stand van zaken per 11 december 2015. 11 december 2015
 • 118. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2016. 14 december 2015
 • 119. Overzicht Uzovi-codes. 14 december 2015
 • 121. Overzicht budgetpolissen. 17 december 2015
 • 122. Stand van zaken per 18 december 2015. 18 december 2015
 • 123. Overzicht eisen voorschrift en HRMO. 19 december 2015
 • 124. Overzicht vergoeding bereidingen 2016. 21 december 2015
 • 125. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg. 22 december 2015
 • 126. Overzicht weekleveringen. 22 december 2015
 • 127. Eerlijke Zorg Keurmerk. 22 december 2015
 • 128. Overzicht kwaliteitseisen 2016. 23 december 2015
 • 130. Stand van zaken per 24 december 2015. 24 december 2015