Overzicht verbandmiddelen 2015

Verbandmiddelen komen in aanmerking voor vergoeding indien er sprake is van een verstrekking voor chronische wondzorg. Om te bepalen of daar sprake van is, is er voor de voorschrijver een aanvraagformulier verbandmiddelen ontwikkeld. Daarvoor was voorheen een door Zorgverzekeraars Nederland opgesteld ZN-formulier verbandmiddelen beschikbaar. Vanaf 20 maart 2015 is dit formulier echter komen te vervallen en zijn zorgverzekeraars hier individueel verantwoordelijk voor.

Wij maakten een overzicht van de aanvraagformulieren verbandmiddelen 2015 per zorgverzekeraar. Het verschilt per zorgverzekeraar of een formulier voorschriftondersteuning aan het aanvraagformulier is gehecht dan wel separaat is gepubliceerd. Waar wij een toelichting op het aanvraagformulier hebben gevonden, is dit voor uw gemak er ook bij geplaatst.

Overzicht verbandmiddelen 2015

Achmea

CZ
De Friesland Zorgverzekeraar
DSW
Menzis
Multizorg VRZ
VGZ
Downloaden in zip-bestand

Voor onze zorgmakelaar klanten hebben wij deze documenten ook in een zip-bestand voor u geupload, zodat u deze ineens kunt downloaden. Dit bestand is beveiligd met een wachtwoord dat meegezonden is met de update.

Klik hier voor het downloaden van het zipbestand.

Aanmelden voor deelname

Bent u nog niet aangesloten bij ons als zorgmakelaar maar heeft u wel interesse in onze dienstverlening? Vraag vrijblijvend de condities voor deelname bij ons op.