Overzicht Updates farmacie 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf 1 januari 2016 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

CZ

 • 2. CZ Incontinentie 2016 – Q&A 3. 12 januari 2016
 • 15. CZ – Kwaliteitsmonitor 2017. 18 april 2016
 • 24. CZ Verbandmiddelen. 15 juni 2016
 • 35. Beoordeling CZ Verbandmiddelen 2017 en CZ Verbruiksartikelen 2017. 16 oktober 2016

DFZ

 • 53. Beoordeling overeenkomst DFZ Farmacie. 6 december 2016

DSW

 • 34. Beoordeling overeenkomst farmacie en hulpmiddelen DSW. 15 oktober 2016

Menzis

 • 6. Menzis Farmacie en Hulpmiddelen – gespreksverslag zorgmakelaar. 2 maart 2016
 • 42. Beoordeling overeenkomst hulpmiddelen Menzis 2017. 27 oktober 2016
 • 47. Correctie beoordeling Menzis hulpmiddelen 2017. 14 november 2016
 • 60. Beoordeling overeenkomst Menzis COA. 23 december 2016

Multizorg VRZ

 • 22. Verslag van een bespreking met Multizorg VRZ – Farmacie en Hulpmiddelen. 31 mei 2016
 • 30. Beoordeling overeenkomst farmacie Multizorg. 27 september 2016
 • 36. Beoordeling hulpmiddelen Multizorg VRZ 2017. 18 oktober 2016
 • 37. Verduidelijking SEMH-certificering Multizorg Hulpmiddelen. 20 oktober 2016
 • 38.  Beoordeling hulpmiddelen Multizorg VRZ versie 2. 20 oktober  2016
 • 54. Multizorg VRZ Dieetvoeding. 7 december 2016

VGZ

 • 3. Verbandmiddelen (alle verzekeraars) en VGZ hulpmiddelen en HRMO. 20 januari 2016
 • 16. VGZ Farmacie 2017 – Presentatie inkoopbeleid. 18 april 2016
 • 18. VGZ Farmacie 2017 – verslag bespreking. 21 april 2016
 • 21. Inkoopprocedure VGZ Incontinentiemateriaal (absorberend) 2017. 27 mei 2016
 • 41. Beoordeling overeenkomst dieetpreparaten VGZ 2017. 26 oktober 2016
 • 57. Selectieve Inkoop VGZ. 15 december 2016
 • 58. Voortgang selectieve inkoop VGZ. 19 december 2016
 • 62. Update Selectieve inkoop VGZ. 30 december 2016

Zilveren Kruis

 • 8. Zilveren Kruis Achmea bereidingenclaim 2014. 30 maart 2016
 • 17. Zilveren Kruis Achmea Farmacie 2017 – gespreksverslag. 20 april 2016
 • 43. Beoordeling overeenkomst hulpmiddelen Zilveren Kruis 2017. 27 oktober 2016
 • 45. Beoordeling overeenkomst Farmacie Zilveren Kruis 2017. 7 november 2016
 • 46.  Zilveren Kruis hulpmiddelen Q&A. 11 november 2016

Z&Z

 • 9. Zorg & Zekerheid vergoeding te laag – 1 april grap? 31 maart 2016
 • 11. Zorg & Zekerheid – update prijslijst verbandmiddelen. 4 april 2016
 • 19. Z&Z Farmacie 2017 – gespreksverslag. 26 april 2016
 • 33. Beoordeling overeenkomst farmacie Z&Z kerngebied. 14 oktober 2016
 • 52. Update tarieven kerngebied Z&Z en toezegging GKF3. 2 december 2016

Algemeen

 • 1. Follow-up: Overzicht UZOVI-codes. 5 januari 2016
 • 3. Verbandmiddelen (alle verzekeraars) en VGZ hulpmiddelen en HRMO. 20 januari 2016
 • 4. Uitspraak CBb in het beroep tegen NZa prestatiebeschrijving. 26 februari 2016
 • 5. Update overzicht eisen voorschrift en HRMO. 29 februari 2016
 • 7. Overleg met NZa. 2 maart 2016
 • 10. Update n.a.v. acties omtrent nep-restitutiepolissen. 1 april 2016
 • 12. Voortzetting bezwaar NZa tegen prestatiebeschrijving 2016. 14 april 2016
 • 13. Inkoopbeleid 2017 Farmacie. 15 april 2016
 • 14. Inkoopbeleid 2017 Hulpmiddelen. 16 april 2016
 • 20. Update: “Nep-restitutiepolis” en transparantie. 4 mei 2016
 • 23. Geschilleninstantie Zorgcontractering. 8 juni 2016
 • 25. Update overzicht eisen voorschrift en HRMO. 14 juli 2016
 • 26. Vergunning ACM voor overname Mediq door BENU. 22 juli 2016
 • 27. Beoordeling overeenkomst Farmaceutische Zorg 2017. 23 september 2016
 • 28. Overeenkomsten farmacie en hulpmiddelen 2017. 23 september 2016
 • 29. Stand van zaken overeenkomst Farmaceutische zorg en hulpmiddelen 2017 per 26 september. 26 september 2016
 • 31. Stand van zaken overeenkomst farmaceutische zorg en hulpmiddelen 2017 per 30 september. 30 september 2016
 • 32. Stand van zaken overeenkomst farmaceutische zorg en hulpmiddelen 2017 per 6 oktober. 6 oktober 2016
 • 48. Stand van zaken overeenkomst farmaceutische zorg en hulpmiddelen 2017 per 18 november. 18 november 2016
 • 49. Brief aan CIBG i.v.m. toegezonden WNT-vragenlijst. 22 november 2016
 • 50. Update stand van zaken CIBG – WNT. 28 november 2016
 • 51. Follow up WNT – CIBG. 1 december 2016
 • 55. Overzicht zuivere restitutieverzekeringen 2017. 9 december 2016
 • 56. Selectieve zorginkoop farmaceutische zorg. 9 december 2016
 • 59.WMG-tarieven voor de farmaceutische zorg. 23 december 2016
 • 61. Beoordeling overeenkomst hulpmiddelen COA. 29 december 2016