Overzicht Updates farmacie 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf 1 januari 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Caresq/Iptiq

 • 43. Beoordeling Caresq / iptiQ Farmacie 2018. 20 oktober 2017
 • 45. Beoordeling overeenkomsten Incontinentie-/Stomamateriaal, Verbandmiddelen en Diabetes hulpmiddelen Caresq 2018. 20 oktober 2017
 • 49. Reactie Caresq Farmacie 2018. 23 oktober 2017
 • 57. Reactie Caresq overeenkomsten hulpmiddelen 2018. 1 november 2017
 • 63. Updates Caresq/Iptiq. 20 november 2017

CZ

 • 13. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 CZ. 14 april 2017
 • 17. Inkoopbeleid hulpmiddelen 2018 CZ. 22 april 2017
 • 22. Beoordeling overeenkomst CZ verbandmiddelen 2018 – 2019. 3 mei 2017
 • 27. Beleid CZ ten aanzien van controles BNG & niet ter hand gestelde medicatie. 9 augustus 2017
 • 33. Beoordeling CZ Farmacie 2018. 13 oktober 2017
 • 62. Q&A CZ Farmacie 2018. 14 november 2017

De Friesland Zorgverzekeringen

 • 20. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 De Friesland Zorgverzekeraar. 24 april 2017
 • 39. Beoordeling overeenkomst De Friesland hulpmiddelen 2018. 19 oktober 2017
 • 39a. Beoordeling overeenkomst De Friesland hulpmiddelen 2018. 19 oktober 2017
 • 40. Beoordeling overeenkomst Farmacie De Friesland 2018. 19 oktober 2017

DSW/ASR

 • 19. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 DSW/ASR. 23 april 2017
 • 28. Terugvordering ASR op basis van te hoge tarieven. 10 augustus 2017
 • 64. Beoordeling overeenkomst DSW Farmacie en Hulpmiddelen. 27 november 2017
 • 71. Beoordeling overeenkomst DSW Farmacie en Hulpmiddelen (RMA). 20 december 2017

ENO/ONVZ

 • 18. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 Z&Z, ENO/ONVZ. 22 april 2017
 • 31. Beoordeling farmacie ENO Kerngebied. 10 oktober 2017
 • 50. Reactie op vragen Menzis (farma) en VRZ/ONVZ (hulp). 23 oktober 2017
 • 51. Eno Farmacie 2018 (kerngebied). 23 oktober 2017
 • 59. Q&A Eno kerngebied. 8 november 2017

Menzis

 • 11. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 Menzis. 11 april 2017
 • 15. Inkoopbeleid Menzis hulpmiddelen 2018. 19 april 2017
 • 29. Beoordeling Menzis hulpmiddelen (diabetes, injectie). 27 september 2017
 • 35. Beoordeling overeenkomst Farmacie Menzis 2018. 16 oktober 2017
 • 37. Q&A Menzis farmacie en hulpmiddelen 2018. 17 oktober 2017
 • 41. Update Menzis incontinentiemateriaal 2018. 20 oktober 2017
 • 50. Reactie op vragen Menzis (farma) en VRZ/ONVZ (hulp). 23 oktober 2017

VGZ

 • 8. Terugkoppeling UZOVI VGZ. 5 april 2017
 • 9. Bericht aan de Minister inzake UZOVI. 10 april 2017
 • 12. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 VGZ. 12 april 2017
 • 16. Inkoopbeleid VGZ 2018 hulpmiddelen. 21 april 2017
 • 21. Administratieve lasten en Selectief Polissen VGZ. 26 april 2017
 • 25. Update VGZ Selectief Polissen. 21 juli 2017
 • 32. Beoordeling overeenkomst VGZ Injectiemateriaal 2018 – 2019. 13 oktober 2017
 • 34. Beoordeling overeenkomst VGZ Verbandmiddelen 2018. 16 oktober 2017
 • 52. Beoordeling overeenkomst Farmacie VGZ 2018. 24 oktober 2017
 • 60. Hulpmiddelen VGZ. 8 november 2017

VRZ

 • 30. Beoordeling overeenkomst hulpmiddelen VRZ. 9 oktober 2017
 • 38. Q&A VRZ  hulpmiddelen 2018. 17 oktober 2017
 • 50. Reactie op vragen Menzis (farma) en VRZ/ONVZ (hulp). 23 oktober 2017
 • 66. Overeenkomst RMA 2018 en Overeenkomst VRZ Farmacie 2018. 5 december 2017
 • 73. Beoordeling VRZ farmacie 2018. 27 december 2017

Zilveren Kruis Achmea

 • 1. Preferentieclaim Zilveren Kruis 2014-2015. 2 januari 2017
 • 6. Betaaltermijn Zilveren Kruis. 23 februari 2017
 • 7. Controle Zilveren Kruis eerste uitgifte. 3 april 2017
 • 10. Zorginkoopbeleid 2018 Zilveren Kruis. 10 april 2017
 • 10a. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 Zilveren Kruis. 11 april 2017
 • 14. Inkoopbeleid Zilveren Kruis Hulpmiddelen 2018. 18 april 2017
 • 23. Verslag bespreking Zilveren Kruis mbt contracteerbeleid 2018. 23 juni 2017
 • 24. Update selectieve inkoopprocedure Zilveren Kruis (Immunoglobulines, EPO’s en GCS-F). 12 juli 2017
 • 26. Nieuw kwaliteitsbeleid Zilveren Kruis. 25 juli 2017
 • 42. Beoordeling Zilveren Kruis Achmea Diabetestestmateriaal 2018. 20 oktober 2017
 • 44. Beoordeling Zilveren Kruis Achmea Absorberend Incontinentiemateriaal 2018. 20 oktober 2017
 • 47. Beoordeling Zilveren Kruis Achmea afvoerend incontinentiemateriaal. 21 oktober 2017
 • 48. Beoordeling Zilveren Kruis Farmacie 2018 – 2020. 23 oktober 2017
 • 53. Beoordeling Zilveren Kruis Achmea Drinkvoeding. 24 oktober 2017
 • 54. Beoordeling Zilveren Kruis Achmea Verbandmiddelen 2018 – 2019. 24 oktober 2017
 • 56. Zilveren Kruis Farmacie 2018 – 2010 Q&A 1. 26 oktober 2017
 • 58. Q&A Zilveren Kruis hulpmiddelen 2018 (-2019). 3 november 2017
 • 65. Jaarrecept Zilveren Kruis. 1 december 2017
 • 67. Jaarrecept Zilveren Kruis en brief aan Minister. 7 december 2017
 • 68. Stand van zaken zorgcontractering 15 december 2017. 15 december 2017
 • 72. Voorwaarden Zilveren Kruis voor leveren Verbandmiddelen. 22 december 2017

Zorg & Zekerheid

 • 18.  Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 Z&Z, ENO/ONVZ. 22 april 2017
 • 70. Jaarrecepten Zorg en Zekerheid. 20 december 2017

Algemeen

 • 2. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2017. 17 januari 2017
 • 3. Overzicht UZOVI codes 2017. 18 januari 2017
 • 4. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2017 (update). 23 januari 2017
 • 5. Probleem AGB-codes voor nevenvestigingen opgelost. 8 februari 2017
 • 36. Stand van zaken overzicht contractering farmacie en hulpmiddelen per okt. 2017. 17 oktober 2017
 • 46. Stand van zaken overzicht farmacie en hulpmiddelen 2018 per 20 oktober 2017. 20 oktober 2017
 • 55. Stand van zaken overzicht contractering farmacie en hulpmiddelen per 25 oktober 2017. 25 oktober 2017
 • 61. Overzicht UZOVI-codes 2018. 10 november 2017
 • 66. Overeenkomst RMA 2018 en Overeenkomst VRZ Farmacie 2018. 5 december 2017
 • 68. Overzicht restitutiepolis 2018. 20 december 2012