Overzicht Updates farmacie 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf 1 januari 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

CZ

 • 13. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 CZ. 14 april 2017
 • 17. Inkoopbeleid hulpmiddelen 2018 CZ. 22 april 2017
 • 22. Beoordeling overeenkomst CZ verbandmiddelen 2018 – 2019. 3 mei 2017
 • 27. Beleid CZ ten aanzien van controles BNG & niet ter hand gestelde medicatie. 9 augustus 2017

De Friesland Zorgverzekeringen

 • 20. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 De Friesland Zorgverzekeraar. 24 april 2017

DSW/ASR

 • 19. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 DSW/ASR. 23 april 2017
 • 28. Terugvordering ASR op basis van te hoge tarieven. 10 augustus 2017

ENO/ONVZ

 • 18. Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 Z&Z, ENO/ONVZ. 22 april 2017

Menzis

 • 11. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 Menzis. 11 april 2017
 • 15. Inkoopbeleid Menzis hulpmiddelen 2018. 19 april 2017

VGZ

 • 8. Terugkoppeling UZOVI VGZ. 5 april 2017
 • 9. Bericht aan de Minister inzake UZOVI. 10 april 2017
 • 12. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 VGZ. 12 april 2017
 • 16. Inkoopbeleid VGZ 2018 hulpmiddelen. 21 april 2017
 • 21. Administratieve lasten en Selectief Polissen VGZ. 26 april 2017
 • 25. Update VGZ Selectief Polissen. 21 juli 2017

Zilveren Kruis

 • 1. Preferentieclaim Zilveren Kruis 2014-2015. 2 januari 2017
 • 6. Betaaltermijn Zilveren Kruis. 23 februari 2017
 • 7. Controle Zilveren Kruis eerste uitgifte. 3 april 2017
 • 10. Zorginkoopbeleid 2018 Zilveren Kruis. 10 april 2017
 • 10a. Zorginkoopbeleid farmacie 2018 Zilveren Kruis. 11 april 2017
 • 14. Inkoopbeleid Zilveren Kruis Hulpmiddelen 2018. 18 april 2017
 • 23. Verslag bespreking Zilveren Kruis mbt contracteerbeleid 2018. 23 juni 2017
 • 24. Update selectieve inkoopprocedure Zilveren Kruis (Immunoglobulines, EPO’s en GCS-F). 12 juli 2017
 • 26. Nieuw kwaliteitsbeleid Zilveren Kruis. 25 juli 2017

Zorg & Zekerheid

 • 18.  Inkoopbeleid farmacie en hulpmiddelen 2018 Z&Z, ENO/ONVZ. 22 april 2017

Algemeen

 • 2. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2017. 17 januari 2017
 • 3. Overzicht UZOVI codes 2017. 18 januari 2017
 • 4. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2017 (update). 23 januari 2017
 • 5. Probleem AGB-codes voor nevenvestigingen opgelost. 8 februari 2017