Updates farmacie 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf 1 januari 2018 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

CZ

 • 13. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, CZ, Menzis en VGZ). 20 april 2018

Menzis

 • 13. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, CZ, Menzis en VGZ). 20 april 2018

VGZ

 • 13. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, CZ, Menzis en VGZ). 20 april 2018

Zilveren Kruis Achmea

 • 4. Zilveren Kruis vakantierecepten en aangepast overzicht maximale aflevertermijn voor dure en chronische geneesmiddelen. 4 januari 2018
 • 7. Preferentiebeleid Zilveren Kruis. 9 januari 2018
 • 13. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, CZ, Menzis en VGZ). 20 april 2018

Algemeen

 • 1. Overzicht WMG – tarieven 2018. 2 januari 2018
 • 2. Overzicht aflevertermijnen chronische en dure medicatie. 3 januari 2018
 • 3. RMA en bijlagen. 3 januari 2018
 • 5. Overzicht tarieven hulpmiddelen 2018. 4 januari 2018
 • 6. Overzicht vergoeding magistrale en collegiale bereidingen 2018. 5 januari 2018
 • 8. Overzicht verbandmiddelen en Compressiematerialen. 12 januari 2018
 • 9. Overzicht verbandmiddelen en Compressiemiddelen (update). 22 januari 2018
 • 10. Overzicht medische noodzaak. 9 februari 2018
 • 11. Schrappen formulieren voor bijlage 2 – geneesmiddelen. 22 februari 2018
 • 12. Zorginkoopbeleid 2019. 13 april 2018
 • 13. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, CZ, Menzis en VGZ). 20 april 2018
 • 14. Aankondigingsbrief controle bijzondere bereidingen. 24 april 2018
 • 15. Beoordeling inkoopbeleid (kleine verzekeraars). 3 mei 2018