Overzicht updates GGZ 2015

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2015 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten psychologen, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Achmea

 • 18. Verslag bespreking Achmea Inkoopbeleid 2016. 19 mei 2015
 • 34. Visitatietrajecten i.v.m. overeenkomst Achmea. 21 juli 2015
 • 38. Beoordeling overeenkomst GBGGZ Zilveren Kruis. 7 augustus 2015
 • 54. Gespreksverslag Zilveren Kruis + beoordeling met antwoorden. 15 september 2015

CZ

 • 19. Verslag bespreking met CZ. 21 mei 2015
 • 28. Beoordelingen overeenkomsten CZ GBGGZ. 23 juni 2015
 • 46. Uitstel deadline CZ (vragenlijst). 26 augustus 2015
 • 49. Beoordelingen CZ met antwoorden. 1 september 2015
 • 65. Stand van zaken per 14 oktober 2015 en rappel CZ en Menzis. 14 oktober 2015

DFZ

 • 7. Beoordeling De Friesland met antwoorden. 26 januari 2015
 • 39. Stand van zaken en deadline De Friesland. 10 augustus 2015
 • 42. Beoordeling overeenkomst GBGGZ 2016 – De Friesland Zorgverzekeraar. 18 augustus 2015
 • 51. Beoordeling De Friesland met antwoorden. 10 september 2015
 • 52. Aanvullende vragen en antwoorden De Friesland. 11 september 2015

DSW

 • 63. Beoordeling overeenkomst DSW. 9 oktober 2015

Menzis

 • 20. Gespreksverslag Menzis. 27 mei 2015
 • 58. Menzis: beoordeling overeenkomst GBGGZ 2016. 28 september 2015
 • 59. Beoordeling Menzis met antwoorden. 2 oktober 2015
 • 65. Stand van zaken per 14 oktober 2015 en rappel CZ en Menzis. 14 oktober 2015
 • 66. Menzis: zorgprogramma’s en accountantsverklaring. 15 oktober 2015

VGZ

 • 4. Beoordeling VGZ (nieuw) met antwoorden. 21 januari 2015
 • 14. Verlaging omzetplafond VGZ. 2 april 2015
 • 16. Verlaging omzetplafond VGZ. 23 april 2015
 • 29. Gespreksverslag VGZ. 26 juni 2015
 • 37. Beoordeling VGZ GBGGZ 2016. 3 augustus 2015

Algemeen

 • 1. Overzicht omzetplafond & prestatieverdelingen. 8 januari 2015
 • 2. Reminder enquête. 13 januari 2015
 • 3. Overzicht tarieven ongecontracteerde zorg en FAQ ongecontracteerde zorg. 19 januari 2015
 • 5. Ongececontracteerde zorg: cessieverbod. 22 januari 2015
 • 6. Position paper ten behoeve van Ronde Tafel Gesprek 19 januari 2015. 22 januari 2015
 • 8. FAQ d.d. 30 januari 2015. 30 januari 2015
 • 72b. (vervolg van 72a 2014) Overzicht Prestaties hoofdbehandelaren en medebehandelaren 2015 definitief
 • 9. Resultaten enquête contractering GBGGZ 2015. 5 februari 2015
 • 10. Waar u op moet letten als u personeel in dienst hebt. 9 februari 2015
 • 11. De aanzeggingsplicht (alleen relevant als u personeel in dienst heeft). 12 februari 2015
 • 12. Reactie NZa op onze brief. 23 maart 2015
 • 13. Update bijeenkomsten NZa en ACM. 26 maart 2015
 • 15. Samenvatting GBGGZ 2016. 15 april 2015
 • 16. Verslag bespreking inkoopbeleid Multizorg VRZ. 12 mei 2015
 • 21. Zorgmakelaar Jeugdhulp en Gegevensverwerking in de Jeugdhulp. 2 juni 2015
 • 22. Verslag van een bespreking met Stichting mirro (correctie nummering). 3 juni 2015
 • 23. Stand van zaken per 4 juni 2015. 4 juni 2015
 • 25. Verslag debat “Het roer moet om”. 12 juni 2015
 • 26. Update bezwaarprocedure tegen Tariefbeschikking GBGGZ. 19 juni 2015
 • 27. Stand van zaken per 22 juni 2015. 22 juni 2015
 • 30. Samenvatting inkoopbeleid GBGGZ. 30 juni 2015
 • 31. Contracteren als instelling. 16 juli 2015
 • 32. Contracteren als instelling – follow up. 17 juli 2015
 • 33. Nieuwe beleidsregels en tariefbeschikking GBGGZ (2016). 19 juli 2015
 • 35. Stand van zaken contractering GBGGZ. 23 juli 2015
 • 36. Stand van zaken per 31 juli 2015. 31 juli 2015
 • 40. Overzicht materiële controle GBGGZ. 11 augustus 201541. Team Zorgmakelaar GGZ. 17 augustus 2015
 • 43. Enquête Ministerie van VWS naar regeldruk. 20 augustus 201544. Stand van zaken contractering GBGGZ 2016 per 25 augustus 2015. 25 augustus 2015
 • 45. Input consultatiedocument NZa over contracteerproces. 25 augustus 2015
 • 47. Beoordeling overeenkomst GBGGZ Multizorg VRZ. 27 augustus 2015
 • 48. Reactie consultatiedocument NZa. 31 augustus 2015
 • 50. Stand van zaken contractering GBGGZ per 3 september 2015. 3 september 2015
 • 53. Stand van zaken GBGGZ per 14 september 201555. Zorgmakelaar Gespecialiseerde GGZ. 23 september 2015
 • 56. ACM-notitie toezicht in de eerste lijn. 24 september 2015
 • 57. Stand van zaken per 24 september 2015. 24 september 2015
 • 60. Stand van zaken per 2 oktober 2015. 2 oktober 2015
 • 61. Het roer gaat om. 5 oktober 2015
 • 62. Bezwaar tegen Tariefbeschikking GBGGZ (update). 8 oktober 2015
 • 64. Stand van zaken per 9 oktober 2015. 9 oktober 2015
 • 65. Stand van zaken per 14 oktober 2015 en rappel CZ en Menzis. 14 oktober 2015
 • 67. Zorgmakelaar Gespecialiseerde GGZ. 22 oktober 2015
 • 68. Stand van zaken per 23 oktober 2015. 23 oktober 2015
 • 69. Behandeling GBGGZ en medicatie (G-GGZ). 24 oktober 2015
 • 70. Stand van zaken per 30 oktober 2015. 30 oktober 2015
 • 71. Beoordeling GBGGZ Multizorg met antwoorden. 2 november 2015
 • 72. Nieuwe regels over kwaliteit, klachten en geschillen. 4 november 2015
 • 73. Stand van zaken per 12 november 2015. 12 november 2015
 • 74. Uitnodiging bijeenkomst Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. 27 november 2015
 • 75. Omzetplafonds en restitutiepolissen. 30 november 2015
 • 76. Overzicht Tarieven ongecontracteerde zorg. 8 december 2015
 • 77. Belangrijk! Overschrijding omzetplafond en restitutie. 8 december 2015
 • 77b. Belangrijk! Overschrijding omzetplafond en restitutie (met schema). 8 december 2015
 • 78. Overzicht Hoofdbehandelaren en hulppersoneel. 10 december 2015
 • 79. Overzicht Omzetplafond, prestatieverdeling en maximum aantal prestaties. 11 december 2015
 • 80. Declaratievoorwaarden en -termijnen. 14 december 2015
 • 81. Eerlijke Zorginkoop Keurmerk. 24 december 2015
 • 82. Overzicht Tarieven gecontracteerde zorg. 30 december 2015
 • 83. Overzicht UZOVI-codes. 31 december 2015