Resultaten Enquête Contracteergraad GBGGZ 2015

Onlangs hebben wij een enquête uitgezet om de contracteergraad voor de GBGGZ te meten. Een overzicht van de resultaten van de enquête contractering GBGGZ 2015  vindt u hier.

Uit de enquete blijkt o.a. dat het grootste gedeelte van onze respondenten één of meerdere contracten met zorgverzekeraars is aangegaan. Een gedeelte van onze respondenten heeft er echter voor gekozen met geen enkele zorgverzekeraar te contracteren.

Verder geven de respondenten aan dat redenen om niet te tekenen zeer divers zijn. Enkele hoofdthema’s bij het niet tekenen zijn:

  • bewust geen overeenkomst gesloten met alle verzekeraars
  • gering aantal verzekerden voor een bepaalde verzekeraar
  • te laag omzetplafond

Bent u benieuwd naar wat deze resultaten voor u betekenen of hebt u de behoefte om uw overwegingen bij het tekenen van contracten met zorgverzekeraars eens juridisch te bekijken, dan kunt u contact opnemen met ons team zorgmakelaar GBGGZ.