Overzicht updates GGZ 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2016 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten psychologen, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

 Algemeen

 • 1.  Overzicht Eisen verwijzing en verwijzers. 12 januari 2016
 • 2.  Overzicht tarieven (gecontracteerde zorg) na antwoorden verzekeraars. 15 januari 2016
 • 3.  Enquête contracteergraad en differentiatie. 8 februari 2016.
 • 3A.Enquête contracteergraad en differentiatie (nieuwe link). 8 februari 2016
 • 4.  Brief NZa i.v.m. Autoriteit Persoonsgegevens over verwerking van DIS-gegevens. 12 februari 2016
 • 5.  Beslissing op bezwaar. 19 februari 2016
 • 7. Overleg met NZa over ‘neprestitutiepolis’. 2 maart 2016
 • 8. Rappel beroepsprocedure tegen tarieven GBGGZ. 17 maart 2016
 • 9. Juridisch advies. 31 maart 2016
 • 10. Follow up: overleg met NZa over ‘nep-restitutiepolis’. 1 april 2016
 • 11. Samenvatting inkoopbeleid GBGGZ 2017. 7 april 2016
 • 12. ZZP, declaratie en terugvordering. 11 april 2016
 • 13. Follow up: ‘nep-restitutiepolissen’. 4 mei 2016
 • 14. Stand van zaken per 8 juni 2016. 8 juni 2016
 • 15. Geschilleninstantie Zorgcontractering. 9 juni 2016
 • 16. Prestaties en Tarieven GBGGZ 2017. 4 juli 2016
 • 17. Reactie NZa op vragen n.a.v. het verstrekken van gegevens uit DIS. 18 juli 2016
 • 18. Follow up (2) – ‘nep’-restitutiepolissen. 21 juli 2016
 • 19. NZa moet tarieven Gespecialiseerde GGZ opnieuw vaststellen! 22 juli 2016
 • 20. Behandeling van klachten in de GGZ (te onderscheiden van stoornissen). 22 juli 2016
 • 26. Overzicht activiteiten en aanvullende dienstverlening zorgmakelaar. 25 augustus 2016
 • 27. Overzicht activiteiten en aanvullende dienstverlening zorgmakelaar. 25 augustus 2016
 • 28. Voortgang onderhandelingen. 31 augustus 2016
 • 29. Stand van zaken inzake overeenkomst GGZ 2017 per 8 september. 9 september 2016
 • 30. Stand van zaken inzake overeenkomst GGZ 2017 per 21 september. 21 september 2016
 • 32. Stand van zaken overeenkomst GGZ 2017 per 6 oktober. 6 oktober 2016
 • 34. Beoordelingen overeenkomst GGZ 2017-2018 De Friesland. 25 oktober 2016
 • 36. Inzetten van hulppersoneel als vrijgevestigde GGZ praktijk. 18 november 2016
 • 37. Samenloop prestaties in de GBGGZ. 24 november 2016
 • 38. Collectief bezwaar tariefbeschikking SGGGZ. 2 december 2016
 • 39. Overzicht zuivere restitutieverzekeringen 2017. 9 december 2016
 • 42. Update lopende procedures in tariefbeschikking GGZ. 2 januari 2017

 CZ

 • 22. Beoordeling GBGGZ CZ met antwoorden. 16 augustus 2016

 DSW

 • 35. Beoordeling overeenkomst GGZ DSW 2017. 27 oktober 2016

VGZ

 • 24. Beoordeling GBGGZ VGZ 2017 met antwoorden. 17 augustus 2016
 • 25. Beoordeling GBGGZ en GGGZ VGZ 2017 met antwoorden. 17 augustus 2016

Zilveren Kruis

 • 31. Beoordeling overeenkomst GGZ Zilveren Kruis. 30 september 2016