Overzicht updates GGZ 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten psychologen, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

 Algemeen

 • 1. Collectief verweer overschrijding zorgkostenplafond. 13 januari 2017
 • 2. Overzicht UZOVI codes 2017. 13 januari 2017
 • 4. Meerdere prestaties binnen de GBGGZ. 13 februari 2017
 • 5. Procedure tariefbeschikking GBGGZ. 3 maart 2017
 • 6. Inzetten van hulppersoneel als vrijgevestigde GGZ praktijk (vervolg). 5 april 2017
 • 7. Inkoopbeleid GGZ (grote 4). 16 mei 2017
 • 8. Stand van zaken bezwaar tariefbeschikking SGGZ. 16 mei 2017
 • 9. Aanpassing Model Kwaliteitsstatuut GGZ voor vrijgevestigden met medebehandelaren. 2 juni 2017
 • 10. Stand van zaken contractering GGZ 2018. 14 juli 2017
 • 11. Wijzigingen NZa regelgeving. 28 juli 2017
 • 12. Ontwikkelingen verwerking ROM-data door SBG. 4 augustus 2017
 • 13. Stand van zaken overzicht contractering GGZ 2018 per augustus. 21 augustus 2017
 • 14. Update ROM en de boeteclausule. 24 augustus 2017
 • 15. Verwijzen binnen de GGZ en FAQ. 31 augustus 2017
 • 17. Kwaliteitsstatuut met betrekking tot inzet medebehandelaren. 6 oktober 2017
 • 18. Beroepsprocedure tariefbeschikking SGGZ. 13 oktober 2017
 • 22. Stand van zaken overzicht contractering GGZ 2018 per oktober. 18 oktober 2017
 • 26. Stand van zaken GGZ 2018. 25 oktober 2017
 • 27. Overzicht UZOVI-codes 2018. 26 oktober 2017
 • 29. Stand van zaken beroepsprocedure TB SGGZ. 28 november 2017
 • 30. Overzicht gecontracteerde tarieven GGZ. 19 december 2017
 • 31. Overzicht restitutiepolissen 2018. 20 december 2017
 • 32. Uitspraak CBb in de zaak over hersteltarieven 2017. 23 december 2017

Caresq

 • 16. Beoordeling overeenkomst Caresq. 5 oktober 2017
 • 28. Update Caresq / Iptiq. 21 november 2017

CZ

 • 21. Beoordeling overeenkomst GGZ CZ 2018. 18 oktober 2017

DSW

 •   3. Brief DSW inzake aanpassing tarieven SGGZ. 10 februari 2017
 • 25. DSW Beoordeling zorgovereenkomst vrijgevestigden curatieve GGZ 2018. 20 oktober 2017

Menzis

 • 20. Beoordeling overeenkomst GGZ Menzis. 17 oktober 2017

VRZ

 • 19. Beoordeling overeenkomst GGZ VRZ 2018-2019. 13 oktober 2017

VGZ

 • 24. Beoordeling overeenkomst VGZ GGZ 2018. 20 oktober 2017

Zilveren Kruis

 • 23. Beoordeling overeenkomst GGZ VRZ 2018-2019. 13 oktober 2017