Overzicht updates GGZ 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2018 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten psychologen, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Algemeen

  • 6. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg GGZ. 19 januari 2018
  • 7. Overzicht tarieven ongecontracteerde zorg GGZ. 23 januari 2018
  • 8. Zorginkoopbeleid 2019. 13 april 2018
  • 9. Beoordeling inkoopbeleid (ZK, Menzis, CZ en VGZ). 20 april 2018

Caresq

CZ

  • 5. Beantwoording vragen CZ n.a.v. beoordeling overeenkomst. 17 januari 2018.

DSW

  • 2. Beantwoording vragen DSW n.a.v. beoordeling overeenkomst. 13 januari 2018.

Menzis

  • 4. Beantwoording vragen Menzis n.a.v. beoordeling overeenkomsten. 16 januari 2018.

VRZ

VGZ

  • 3. Beantwoording vragen VGZ n.a.v. beoordeling overeenkomst. 15 januari 2018.

Zilveren Kruis

  • 1. Beantwoording vragen Zilveren Kruis n.a.v. beoordeling overeenkomst. 12 januari