Zorgmakelaar voor huisartsen

Onderhandelen over overeenkomsten wordt ook steeds belangrijker. Vanaf 1 januari 2015 zal met name over S2 en S3 moeten worden gesproken. Bovendien zullen vooral ook zorggroepen ondersteuning nodig hebben.

Eldermans|Geerts Advocaten treedt op als zorgmakelaar voor huisartsen, waardoor onderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars uit handen kunnen worden gegeven aan een professionele partij. Dat is verstandig, temeer omdat zorgverzekeraars beschikken over een professionele inkoopafdeling met ervaren onderhandelaars. Kennis van onderhandelingsstrategieën en juridische mogelijkheden en beperkingen is onontbeerlijk.

De werkwijze van Eldermans|Geerts Advocaten als zorgmakelaar geschiedt binnen de grenzen van de Richtsnoeren voor de Zorgsector  zoals opgesteld door de ACM (voormalig NMa). Informatie over de werkwijze en de daaraan verbonden kosten kunt u opvragen via huisarts@eldermans-geerts.nl. Daarnaast kunt u via deze link lezen wat u van de zorgmakelaar kunt verwachten.