Overzicht updates logopedie 2015

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2015 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten logopedisten, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Achmea

 • 8. Verwijzing Achmea. 26 januari 2015
 • 16. Gespreksverslag Achmea. 30 maart 2015
 • 20. Verslag debat “Het roer moet om”. 12 juni 2015

CZ

 • 13. Gespreksverslag CZ. 20 maart 2015
 • 19. Aanschuiven overleg CZ – Zorgmakelaar op 1 mei 2015. 30 april 2015
 • 20. Gespreksverslag CZ – Zorgmakelaar Logopedie. 5 juni 2015
 • 22. CZ vragen en antwoorden behandelindex. 15 juni 2015
 • 30. Beoordeling CZ overeenkomst logopedie 2016. 25 september 2015
 • 40. Beoordeling CZ Logopedie 2016 met antwoorden. 14 oktober 2015

DFZ

 • 27. Beoordeling overeenkomst De Friesland 2016 Kern- en Buitengebied. 13 september 2015
 • 29. Beoordeling De Friesland met antwoorden. 25 september 2015

DSW

 • 5. Artikel 13 lid 5 Zvw: voorbeeldbrief DSW. 14 januari 2015
 • 47. Beoordeling DSW logopedie 2016. 28 oktober 2015

ENO

 • 51. Beoordeling overeenkomst Logopedie Eno 2016. 16 november 2015

Menzis

 • 14. Gespreksverslag Menzis. 27 maart 2015
 • 54. Menzis aanvulling tarieventabel per 1 januari 2016. 26 november 2015
 • 68. Nieuwe prestaties bij Menzis. 22 december 2015

Multizorg

 • 55. Multizorg VRZ aanvulling tarieventabel per 1 januari 2016. 27 november 2015

VGZ

 • 2. FAQ VGZ 2015. 10 januari 2015
 • 3. VGZ tekentermijn. 12 januari 2015
 • 18. Gespreksverslag VGZ. 21 april 2015
 • 36. VGZ: beoordeling en gespreksverslag. 7 oktober 2015

Zilveren Kruis

 • 37. Verslag bespreking Zilveren Kruis. 9 oktober 2015
 • 41. Zilveren Kruis: beoordeling logopedie 2016. 16 oktober 2015
 • 43. Beoordeling Zilveren Kruis met antwoorden. 23 oktober 2015

Z&Z

 • 32. Controle Zorg & Zekerheid. 1 oktober 2015
 • 39. Beoordeling overeenkomst logopedie Zorg & Zekerheid. 13 oktober 2015
 • 50. Beoordeling Zorg en Zekerheid met antwoorden. 11 november 2015
 • 52. Controle Zorg & Zekerheid. 23 november 2015

Algemeen

 • 1. Tarieven ongecontracteerde zorg 2015 (in euro’s). 9 januari 2015
 • 4. Enquête contracteergraad (reminder). 13 januari 2015
 • 6. Position paper ten behoeve van Ronde Tafel Gesprek 19 januari 2015. 22 januari 2015
 • 7. Cessieverbod. 26 januari 2015
 • 9. Uitkomsten enquête contractering logopedie 2015. 9 februari 2015
 • 10. De aanzeggingsplicht (alleen relevant als u personeel in dienst heeft). 13 februari 2015
 • 11. Verzoek om input voor inkoopbeleid zorgverzekeraars. 16 januari 2015
 • 12. Logopedie op school. 17 februari 2015
 • 15. Verslag bijeenkomsten NZa en ACM. 27 maart 2015
 • 17. Samenvatting Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars per 1 april 2015. 14 april 2015
 • 23. Overzicht wijzigingen prestaties en tarieven logopedie per 1 januari 2016. 24 juli 2015
 • 24. Enquête Ministerie van VWS naar regeldruk. 21 augustus 2015
 • 24b. Enquête Ministerie van VWS naar regeldruk. 24 augustus 2015
 • 25. Input consultatiedocument NZa over contracteerproces. 25 augustus 2015
 • 26. Reactie consultatiedocument NZa. 31 augustus 2015
 • 28. ACM notitie toezicht eerste lijn. 22 september 2015
 • 31. Stand van zaken overzicht. 25 september 2015
 • 33. Stand van zaken. 2 oktober 2015
 • 34. Het roer gaat om. 6 oktober 2015
 • 35. Enquête: Ontwikkelingen Logopedie. 5 oktober 2015
 • 38. Stand van zaken. 9 oktober 2015
 • 42. Stand van zaken. 16 oktober 2015
 • 44. Stand van zaken per 23 oktober 2015. 23 oktober 2015
 • 45. Resultaten enquête logopedie. 27 oktober 2015
 • 46. Verbijzonderingen logopedie. 28 oktober 2015
 • 48. Stand van zaken contractering logopedie per 30 oktober 2015. 30 oktober 2015
 • 49. Contractering en administratieve lasten: een reactie. 3 november 2015
 • 52. Stand van zaken contractering logopedie per 20 november 2015. 20 november 2015
 • 56. Stand van zaken contractering logopedie per 27 november 2015. 27 november 2015
 • 57. Nieuwe prestaties per 1 januari 2016. 30 november 2015
 • 58. Nieuwe prestaties bij intake. 4 december 2015
 • 49. Stand van zaken contractering logopedie per 4 december.  4 december 2015
 • 59. Overzicht tarieven ongecontracteerde zorg. 8 december 2015
 • 60. NZa kondigt voornemen aan regel aanwijzing kwaliteitsregisters te schrappen. 11 december 2015
 • 61. Stand van zaken per 11 december 2015. 11 december 2015
 • 62. Overzicht Uzovi-codes. 14 december 2015
 • 63. Follow-up: overzicht ‘Tarieven ongecontracteerde zorg’. 16 december 2015
 • 64. Overzicht geldigheidsduur verwijzingen logopedie. 18 december 2015
 • 65. Stand van zaken contractering logopedie per 18 december 2015. 18 december 2015
 • 66. Follow up: Aankondiging Nza om regel aanwijzing kwaliteitsregisters te schrappen. 18 december 2015
 • 67. Overzicht tarieven (gecontracteerde zorg). 21 december 2015
 • 69. Follow up: Overzicht geldigheidsduur verwijzingen logopedie. 22 december 2015
 • 70. Stand van zaken logopedie per 24 december 2015. 24 december 2015
 • 71. Eerlijke Zorginkoop Keurmerk. 24 december 2015
 • 72. Overzicht ‘Logopedie op school’. 30 december 2015
 • 73. Stand van zaken per 31 december 2015. 31 december 2015