Overzicht updates logopedie 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2016 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten logopedisten, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

CZ

 • 8. Verslag van een bespreking met CZ. 15 maart 2016
 • 30. Beoordeling overeenkomst logopedie CZ 2017. 5 oktober 2016
 • 41. Beoordeling CZ met antwoorden. 27 oktober 2016

DFZ

 • 40. Beoordeling De Friesland. 27 oktober 2016

DSW

 • 37. Vertraging aanbieding overeenkomst DWS. 24 oktober 2016
 • 45. Beoordeling De Friesland met antwoorden. 10 november 2016
 • 46. Beoordeling DSW logopedie. 14 november 2016

ENO

 • 26. Beoordeling overeenkomst Eno. 26 september 2016

Menzis

 • 2. Menzis profiel 3 – input. 15 januari 2016
 • 6. Gespreksverslag Menzis. 9 februari 2016
 • 16. Definitief inkoopbeleid Menzis. 8 juli 2016
 • 19. Follow up: definitief inkoopbeleid Menzis. 4 augustus 2016
 • 23. Beoordeling overeenkomst logopedie Menzis. 20 september 2016
 • 33. Beantwoording vragen door Menzis. 13 oktober 2016

Multizorg VRZ

 • 24. Beoordeling overeenkomst logopedie Multizorg VRZ. 22 september 2016
 • 35. Beoordeling Multizorg VRZ- met antwoorden. 14 oktober 2016

VGZ

 • 27. Beoordeling overeenkomst VGZ. 27 september 2016

Zilveren Kruis

 • 28. Beoordeling overeenkomst Zilveren Kruis. 28 september 2016

Zorg en zekerheid

 • 32. Beoordeling overeenkomst Zorg en Zekerheid. 13 oktober 2016
 • 38. Beoordeling Zorg en Zekerheid met antwoorden. 25 oktober 2016

Algemeen

 • 1. Stand van zaken per 8 januari 2016. 8 januari 2016
 • 3. Stand van zaken per 18 januari 2016. 18 januari 2016
 • 4. Bericht NZa over nieuwe prestaties tariefbeschikking logopedie.  27 januari 2016
 • 5. Juridisch advies bij arbeidsconflict. 2 februari 2016
 • 7. Overleg met NZa over ‘nep-restitutiepolis’. 2 maart 2016
 • 9. Juridisch advies. 22 maart 2016
 • 10. Follow up: overleg NZa over ‘nep-restitutiepolissen’. 1 april 2016
 • 11.  Samenvatting inkoopbeleid logopedie 2017. 18 april 2016
 • 12. Update: “nep-restitutiepolis” en transparantie. 3 mei 2016
 • 13. Afspraken lastenverlichting eerstelijn. 27 mei 2016
 • 14. Gewijzigde beleidsregel logopedie, ingaande 01-01-2017. 7 juni 2016
 • 15. Geschilleninstantie Zorgcontractering. 8 juni 2016
 • 17. Update 2: ‘nep’ – restitutiepolis en transparantie. 20 juli 2016
 • 20. Survey kwaliteitstoets. 9 augustus 2016
 • 21. Stand van zaken per 11 augustus 2016. 11 augustus 2016
 • 22. Stand van van zaken per 15 september 2016. 15 september 2016
 • 25. Stand van zaken per 22 september 2016. 22 september 2016
 • 29. Stand van zaken per 29 september 2016. 29 september 2016
 • 31. Overzicht stand van zaken per 7 oktober 2016. 7 oktober 2016
 • 34. Overzicht stand van zaken per 14 oktober. 14 oktober 2016
 • 36. Overzicht stand van zaken per 21 oktober 2016. 21 oktober 2016
 • 39. Model bezwaarbrief verzekeraars. 25 oktober 2016
 • 42. Stand van zaken per 28 oktober 2016. 28 oktober 2016
 • 43. Niet tijdige beantwoording vragen door verzekeraars. 31 oktober 2016
 • 44. Stand van zaken per 4 november 2016. 4 november 2016
 • 47. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg. 9 december
 • 47a. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg. 9 december
 • 48. Overzicht zuivere restitutieverzekeraars. 10 december
 • 49. Collectieve actie voor ongecontracteerde zorgaanbieders. 12 december
 • 50. Overzicht gecontracteerde zorg logopedie. 21 december