Overzicht updates logopedie 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten logopedisten, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Algemeen

 • 1. Overzicht UZOVI codes 2017. 18 januari 2017
 • 2. Overzicht gecontracteerde tarieven logopedie. 1 februari 2017
 • 3. Differentiatie per verzekeraar/label. 13 februari 2017
 • 4. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden. 16 februari 2017
 • 5. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg. 22 februari 2017
 • 6. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden (vervolg). 24 maart 2017
 • 7. Werkzaamheden Zorgmakelaar Logopedie. 5 april 2017
 • 8. Zorginkoopbeleid 2018. 13 april 2017
 • 9. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden (vervolg). 21 april 2017
 • 10. Inkoopbeleid vier grote verzekeraars. 21 april 2017
 • 11. Logopedie op school 2017. 12 mei 2017
 • 12. Inkoopbeleid kleinere zorgverzekeraars 2018. 23 mei 2017
 • 13. Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018. 22 juni 2017
 • 14. Stand van zaken contractering logopedie 2018. 17 juli 2017
 • 15. Wijzigingen regelgeving voor logopedie. 20 juli 2017
 • 16. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per augustus. 16 augustus 2017
 • 17. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per september 2017. 8 september 2017
 • 18. Gewijzigd stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per september 2017. 11 september 2017