Overzicht updates logopedie 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2017 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten logopedisten, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Algemeen

 • 1. Overzicht UZOVI codes 2017. 18 januari 2017
 • 2. Overzicht gecontracteerde tarieven logopedie. 1 februari 2017
 • 3. Differentiatie per verzekeraar/label. 13 februari 2017
 • 4. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden. 16 februari 2017
 • 5. Overzicht vergoeding ongecontracteerde zorg. 22 februari 2017
 • 6. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden (vervolg). 24 maart 2017
 • 7. Werkzaamheden Zorgmakelaar Logopedie. 5 april 2017
 • 8. Zorginkoopbeleid 2018. 13 april 2017
 • 9. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekerden (vervolg). 21 april 2017
 • 10. Inkoopbeleid vier grote verzekeraars. 21 april 2017
 • 11. Logopedie op school 2017. 12 mei 2017
 • 12. Inkoopbeleid kleinere zorgverzekeraars 2018. 23 mei 2017
 • 13. Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018. 22 juni 2017
 • 14. Stand van zaken contractering logopedie 2018. 17 juli 2017
 • 15. Wijzigingen regelgeving voor logopedie. 20 juli 2017
 • 16. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per augustus. 16 augustus 2017
 • 17. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per september 2017. 8 september 2017
 • 18. Gewijzigd stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per september 2017. 11 september 2017
 • 19. Beoordeling overeenkomst logopedie Zilveren Kruis 2018-2019. 21 september 2017
 • 20. Beoordeling overeenkomst logopedie CZ 2018. 22 september 2017
 • 21. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per september 2017. 22 september 2017
 • 22. Stand van zaken overzicht contractering 2018 en aangepaste beoordeling Zilveren Kruis. 28 september 2017
 • 23. Wel of niet contracteren, that’s the question. 29 september 2017
 • 23. Beoordeling overeenkomst Menzis logopedie 2018-2019. 2 oktober 2017
 • 24. Seminar a.s. 9 oktober. Wel of niet contracteren, that’s the question! 3 oktober 2017.
 • 25. Beoordeling overeenkomst logopedie (paramedische zorg) VGZ 2018. 6 oktober 2017
 • 26. Stand van zaken contractering 2018 per oktober. 6 oktober 2017
 • 27. Beoordeling overeenkomst Logopedie Caresq 2018. 6 oktober 2017
 • 28. Regeerakkoord 2017-2021. 11 oktober 2017
 • 29. Terugkoppeling seminar niet contracteren. 11 oktober 2017
 • 30. Beoordeling overeenkomst logopedie VRZ Zorginkoop 2018. 11 oktober 2018
 • 31. Wel of niet tekenen overeenkomsten zorgverzekeraars. 12 oktober 2017
 • 32. Beoordeling overeenkomst DFZ Logopedie 2018. 12 oktober 2017
 • 33. Addendum Logopedie 2018-2019 DSW & A.S.R. 13 oktober 2017
 • 34. Stand van zaken contractering logopedie 2018 per oktober 2017. 13 oktober 2017
 • 35. Beoordeling overeenkomst DSW Logopedie RMA 2018. 16 oktober 2017
 • 36. Beantwoording vraag overeenkomst door Menzis. 16 oktober 2017
 • 37. Beantwoording vragen overeenkomst door Caresq. 16 oktober 2017
 • 38. Overzicht UZOVI-codes 2018. 18 oktober 2017
 • 39. Model brief niet contracteren, model brief contracteren en contactlijst zorgverzekeraars 2018. 19 oktober 2017
 • 40. Stand van zaken contractering logopedie per 20 oktober 2017. 20 oktober 2017
 • 41. Stand van zaken overzicht contractering logopedie 2018 per 27 oktober 2017. 27 oktober 2017
 • 42. Benchmark controle VGZ. 9 november 2017
 • 43. Update Caresq/Iptiq. 20 november 2017
 • 44. Overzicht logopedie op school 2018. 12 december 2017
 • 45. Overzicht restitutiepolissen 2018. 18 december 2017
 • 46. Vergoeding restitutieverzekerden bij ongecontracteerde zorgaanbieder. 19 december 2017