Zorgmakelaar voor Verloskundigen

Onderhandelen over overeenkomsten wordt voor verloskundigen steeds belangrijker. Want de marktwerking neemt toe en ontwikkelingen gaan snel.

Overleg met verzekeraars kan veel opleveren. Bijvoorbeeld over de praktische voorwaarden in overeenkomsten, die steeds strenger worden,  zoals steeds kortere declaratietermijnen en reactietermijnen bij afkeuringen. Maar ook over de eisen voor echo’s, die steeds zwaarder, waardoor het de vraag is of iedere praktijk in de toekomst nog wel aan deze vereisten kan voldoen.

En dan is er ook nog sprake van verschuiving naar integrale geboortezorg en een integraal tarief, ondersteund door een aanvullende vergoeding in de prestatiebeschrijving van de NZa. Om daarvoor in aanmerking te komen moet aan een scala aan eisen worden voldaan. Daarbij is het goed om na te gaan wat de consequentie is indien de realisatie van een integraal tarief niet lukt of langer duurt. En wat dan een verstandige strategie is: actief of passief  meewerken of stilzitten?

Eldermans|Geerts heeft ervaring als zorgmakelaar voor grote aantallen zorgaanbieders en wordt door diverse beroepsorganisaties ingeschakeld en geconsulteerd.

Eldermans|Geerts treedt voor de contractering 2016 ook voor individuele verloskundigen en coöperaties op als zorgmakelaar, waardoor onderhandelingen tussen verloskundigen en zorgverzekeraars uit handen kunnen worden gegeven aan een professionele partij. Dat is niet alleen verstandig, maar ook broodnodig, nu zorgverzekeraars steeds vaker gebruik maken van een professionele inkoopafdeling met ervaren onderhandelaars. Kennis van onderhandelingsstrategieën en juridische mogelijkheden en beperkingen is dan onontbeerlijk.

De werkwijze van Eldermans|Geerts is conform de Richtsnoeren voor de Zorgsector  zoals opgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Informatie over deze werkwijze en de daaraan verbonden kosten kunt u opvragen via geboortezorg@eldermans-geerts.nl.

Daarnaast kunt u via deze link lezen wat u van de zorgmakelaar kunt verwachten.