Overzicht updates fysiotherapie 2014

Hieronder treft u een overzicht aan van de updates die wij vanaf januari 2014 tot en met augustus 2014 hebben verzonden aan de bij ons voor het zorgmakelaarschap aangesloten fysiotherapeuten, gesorteerd op zorgverzekeraar met vermelding van het onderwerp waarop de desbetreffende update betrekking had, zodat u dit gemakkelijk in uw e-mail kunt terugvinden.

Vanaf september 2014 zijn wij werkzaam als zorgmakelaar voor het KNGF en zal de verdere berichtgeving vie het KNGF lopen

Achmea

 • 1. Bespreking Achmea. 30 januari 2014
 • 2. Brainstormsessie Achmea. 4 maart 2014
 • 7. Brainstormsessie Achmea: verslag. 14 mei 2014
 • 9. Verslag Achmea roadshow. 7 juli 2014

Menzis

 • 6. Gespreksverslag Zorgmakelaar Menzis inzake 20155 mei 2014

Multizorg

 • 13. Multizorg beoordeling 2015. 14 augustus 2014

Algemeen

 • 3. Good Contracting Practises. 13 maart 2014
 • 4. Monitor zorginkoop. 17 maart 2014
 • 4a. Document monitor zorginkoop. 17 maart 2014
 • 5.Collectief onderhandelen via het PACT-model. 20 maart 2014
 • 8. NZa-prestatiebeschrijving 2015. 4 juli 2014
 • 10. Arrest Hoge Raad over vrije artsenkeuze. 14 juli 2014
 • 12. Uitspraak Hoge Raad en restitutietarieven. 14 augustus 2014