Zorgmakelaar voor Zorggroepen

Zorggroepen onderhandelen voor zorgaanbieders voor zorgprogramma’s waarmee optimale zorg kan worden geleverd voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, long- of hartklachten. In die zorgprogramma’s stemmen huisartsen, praktijkondersteuners, diëtistes, medisch specialisten, apotheek en podotherapeuten, pedicures en laboratoria en andere betrokken zorgverleners de zorg op elkaar af. Deze ketenzorg valt onder de huisartsenzorg in segment 2 en is vrijgesteld van eigen risico. Doorgaans worden de afspraken regionaal gemaakt met de hoofdverzekeraar en andere verzekeraars kunnen volgen, maar hoeven dat niet en in dat geval moet met meerdere verzekeraars worden onderhandeld.

Wij begeleiden zorggroepen bij hun onderhandelingen met verzekeraars. Dat blijkt een uitkomst te zijn. Want zorggroepen hebben bij hun onderhandelingen te maken met inkopers van zorgverzekeraars, die steeds professioneler worden. Maar ook de juridische vastlegging van afspraken luistert nauw.

Wij doen de begeleiding van zorggroepen op basis van een jaarlijkse abonnementsfee. Die begeleiding omvat informatie over het onderhandelingsproces, do’s en don’ts, wat te doen als het overleg vastzit, welke gegevens wel of niet kunnen worden verstrekt, welke argumenten kunnen worden aangevoerd ter onderbouwing van standpunten en welke strategieën kunnen worden toegepast. Maar ook beoordeling van de overeenkomsten die verzekeraars aanbieden, met bijzondere aandacht voor aandachtspunten, overlegpunten en overlap met S1 en S3 en aandacht voor juridische aspecten en vastlegging van afspraken. En als dat nodig of gewenst is gaan wij mee naar de onderhandelingen. Zeker waar zorgverzekeraars zich meer en meer voornemen meerjarenovereenkomsten aan te gaan, zal de vastlegging van afspraken vooral bij onzekere gebeurtenissen tijdens de duur van de overeenkomst van cruciaal belang zijn. De dienstverlening omvat tenslotte een helpdeskservice.

De ervaring met deze vorm dienstverlening is positief. Op verzoek kunnen wij referenties doorgeven.

Klik op de navolgende link om meer informatie over onze dienstverlening zorgmakelaar voor zorggroepen op te vragen

Uiteraard kunt u ook gelijk de proef op de som nemen door u aan te melden voor de Bijeenkomst Contractering 2016 op 9 september a.s. die wij samen met De Eerstelijns organiseren.