Aanvulling 2023 van de inkoopprocedure langdurige zorg is gepubliceerd

10 juni 2022

Voor de contractering langdurige zorg loopt er een meerjarig inkoopbeleid, namelijk van 2021-2023 (bij de meeste zorgkantoren). Elk jaar wordt er een update gemaakt, wat in aanvulling of in wijziging op het lopende inkoopbeleid geldt voor de inkoopprocedure van dat jaar. Ook dit keer is op 1 juni jl. een aanvulling op het inkoopbeleid door Zorgverzekeraars Nederland gepubliceerd: Aanvulling voor 2023 op het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023. Ook de zorgkantoren hebben hun regionale beleid geüpdatet. Deze aanvullingen gelden bovenop het lopende inkoopbeleid vanaf het contractjaar 2023. In dit artikel komen een aantal in het oog springende aanvullingen aan bod.

Wet toetreding zorgaanbieders en Governancecode Zorg 2022
Op 1 januari 2022 is zowel de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) in werking getreden, als de vernieuwde versie van de Governancecode Zorg. Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft invloed op de inkoopeisen op grond van de Wlz.

De Wtza verplicht in sommige gevallen onder andere een melding, een vergunning en een toezichthoudend orgaan. Bij een inschrijving voor een contract met een zorgkantoor moeten er stukken worden meegestuurd waaruit blijkt of deze verplichtingen voor de inschrijvende zorgaanbieder gelden en zo ja, dient met bewijsstukken aangetoond te worden dat hieraan voldaan is. Zo moet in sommige gevallen de Wtza-vergunning worden meegestuurd, of een bericht hierover van het CIBG, of een verklaring dat het overgangsrecht van toepassing is. Ook ten aanzien van de meldplicht worden bewijsstukken verlangd. Dit zijn nieuwe eisen, omdat de Wtza een nieuwe wet is dit jaar. Het is dus van belang op dit punt goed te bekijken wat voor u geldt en dit tijdig te regelen. Zo zou het kunnen dat de statuten nog moeten worden aangepast om deze in lijn te brengen met de Wtza. De Wtza stelt namelijk aanvullende eisen aan (de onafhankelijkheid van) het toezichthoudend orgaan, die in de statuten moeten worden opgenomen.

De aanvulling 2023 van de inkoopprocedure vereisen verder dat een zorgaanbieder aan de vigerende Governancecode Zorg voldoet. Dat betekent de op dit moment geldende code, en dat is de Governancecode Zorg 2022. De wijzigingen in de Governancecode Zorg 2022 betreffen met name het in lijn brengen van de code met nieuwe geldende wetgeving. Na 2017 zijn er namelijk diverse nieuwe wetten in werking getreden, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wtza. Met name de bepaling over (ongewenste) belangenverstrengeling uit de code kan een aanpassing in de statuten en/of reglementen (van het bestuur en/of raad van toezicht) met zich brengen. Het is daarom van belang dit te checken. Bij de inschrijving voor een Wlz-contract dienen namelijk de statuten meegestuurd te worden naar het zorgkantoor en deze worden gecontroleerd op of de Governancecode Zorg voldoende is geïmplementeerd. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen van de Governancecode Zorg 2022 verwijzen wij graag naar ons eerdere artikel: Een nieuwe Governancecode Zorg per 1 januari 2022: Wat verandert er?

Andere wijzigingen
De wijzigingen t.a.v. de Wtza en Governancecode Zorg 2022 zullen de meeste aandacht vragen in het voorbereiden op een inschrijving voor een Wlz-contract. Toch zijn er ook andere wijzigingen of aanvullingen in de inkoopstukken opgenomen. Zo is bijvoorbeeld beschreven dat er een akkoord is bereikt voor de gehandicaptenzorg. Het doel van dit akkoord is duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Verder is een nadere toelichting gegeven op het belang van domeinoverstijgende samenwerking voor zowel zorgfinanciers, als zorgaanbieders. Ook zijn de tarieven bij bepaalde zorgkantoren aangepast.

Zorginkoopprocedure
Indien u wilt proberen een overeenkomst met een zorgkantoor te bemachtigen, dan is de inkoopprocedure van groot belang. Het is zoals altijd in de eerste plaats belangrijk om – naast het landelijk inkoopkader – ook de publicaties van het regionale zorgkantoor door te nemen en te bekijken of u vragen wenst te stellen over de inhoud. Tot 16 juni 2022 12.00 uur heeft u op grond van de Aanvulling van ZN de tijd daarvoor. Dit is een harde deadline. Als u geen vragen stelt over onduidelijke zaken, kunt u bij een afwijzing daar geen beroep op doen. Daarom is het van belang goed te bekijken of er zaken onduidelijk zijn.

Alle gestelde vragen zullen door ZN en de zorgkantoren worden beantwoord middels een Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen zal op 30 juni 2022 gepubliceerd worden volgens het tijdspad van ZN.

Verder is een belangrijke deadline, de uiterste datum om in te schrijven. In het tijdpad van ZN staat uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur opgenomen. Dat is een harde grens, dus een om goed in de gaten te houden. Kijk daarnaast goed per zorgkantoor of deze deadline overeenkomt. Deze kan in de regio namelijk weleens afwijken.

Mee te sturen stukken en andere aandachtspunten
Bij de inschrijving wordt (afhankelijk van het type zorgaanbieder, nieuw of bestaand) verlangd dat er behoorlijk wat stukken worden verstrekt of beschikbaar zijn. Denk aan de bestuursverklaring, de statuten en een ondernemingsplan. Deze stukken worden door het zorgkantoor beoordeeld en als ze niet aan de eisen voldoen, is dat doorgaans reden voor een afwijzing.

Zoals gezegd, zijn de statuten van belang, omdat deze in lijn moeten zijn met geldende (zorg) wet- en regelgeving. Omdat het niet altijd even duidelijk is wat er wel en wat niet in de statuten moet worden opgenomen, is het wenselijk om tijdig een juridisch expert op dit vlak en een notaris in te schakelen zodat de statuten tijdig gereed zijn voor de inschrijving.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Al met al zijn er dit jaar niet veel wijzigingen, maar de wijzigingen die er zijn vragen wel de aandacht van zorgaanbieders die een Wlz-inschrijving willen doen. Zeker voor een zorgaanbieder die voor het eerst gaat contracteren met een zorgkantoor, kan een inschrijving de nodige tijd kosten. Daarom raden wij aan daar op tijd mee te beginnen. Een kleine afwijking of onduidelijkheid kan namelijk al leiden tot een afwijzing van een zorgkantoor, omdat de eisen behoorlijk streng worden toegepast.

Het is ook aan te raden om ter voorbereiding van de inschrijving met een jurist of advocaat te kijken naar de aan te leveren stukken. De advocaten van Eldermans | Geerts zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierin ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief