Actualiteiten inkoop langdurige zorg

16 november 2020

Er is dit jaar veel te doen geweest over de zorginkoop van langdurige zorg door zorgkantoren. Bij het bekendmaken van het landelijk inkoopbeleid bleek namelijk dat de zorgkantoren voornemens waren om een nieuw landelijk inkoopsysteem in te voeren. Zoals we inmiddels weten is dat in een kort gedingprocedure een halt toe geroepen en in een eerder artikel hebben wij beschreven wat de gevolgen van die uitspraak zijn. Inmiddels hebben zich opnieuw ontwikkelingen voorgedaan. In dit artikel en in ons webinar van 1 december a.s. zullen wij stilstaan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de inkoop van langdurige zorg alsmede bij de vereisten van de tussentijdse inschrijving.

Hoger beroep

Eind oktober jl. hebben de zorgkantoren laten weten dat zij hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van 1 oktober jl. De zorgkantoren kunnen zich vinden in het belang van reële en goed onderbouwde tariefpercentages, maar vinden de wijze waarop de percentages volgens de rechter moeten worden onderbouwd niet uitvoerbaar. Volgens het persbericht van ZN hebben de zorgkantoren behoefte aan een helder wettelijk kader waarmee zij kunnen werken aan de maatschappelijke opgave om de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit te houden.

Of de uitspraak in kort geding in het hoger beroep van tafel gaat, is afwachten. Het zal nog wel even duren voordat de uitspraak van het gerechtshof bekend is. Daarom is het goed te weten dat het hoger beroep verder geen gevolgen heeft voor het aangepaste inkoopbeleid van 2021 van de zorgkantoren, dat zij bekend hebben gemaakt na het kort geding. De uitspraak in hoger beroep kan wel gevolgen hebben voor het inkoopbeleid van 2022 en/of 2023. Het is daarom van belang om het hoger beroep van de zorgkantoren in de gaten te houden als u als zorgaanbieder voor meerdere jaren bent gecontracteerd met een zorgkantoor. Wij houden u daarvan uiteraard ook op de hoogte.

Tussentijdse inschrijving Wlz-overeenkomst

Los van bovenstaande discussie zijn er meer van belang zijnde zaken in het kader van de Wlz; namelijk dat binnenkort weer de periode voor tussentijdse inschrijvingen aanvangt. Landelijk geldt dat zorgaanbieders zich tot 1 februari 2021 of tot 1 mei 2021 kunnen inschrijven. Hierbij kan het per zorgkantoor verschillen wanneer het inkoopportaal precies open wordt gezet voor de inschrijving. Zorgkantoor CZ stelt het inkoopportaal al vanaf 1 december a.s. open. Dat is al vrij vlot en het kan daarom nodig zijn om snel in actie te komen.

Voor een inschrijving dient een zorgaanbieder veel stukken op orde te hebben. Het kan daarom wenselijk zijn om nu goed te bekijken of voldaan kan worden aan de landelijke en de regionale inkoopvoorwaarden voor een Wlz-overeenkomst. Hierbij is het van belang om op te merken dat als een zorgaanbieder al op een eerder moment een afwijzing heeft gekregen voor het jaar 2021 (bijvoorbeeld in de zomer van 2020) dat die zorgaanbieder dan nog slechts één keer de mogelijkheid heeft om zich opnieuw in te schrijven voor 2021. Des te meer reden om de stukken ten behoeve van de inschrijving goed te (laten) controleren.

Verruiming Wlz

GGZ
Het is inmiddels algemeen bekend dat cliënten met een psychische aandoening per 1 januari 2021 ook in aanmerking kunnen komen voor een Wlz-indicatie indien zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Dit jaar heeft al een grote groep cliënten een dergelijke indicatie gekregen van het CIZ. Helaas heeft dit niet kunnen voorkomen dat er momenteel nog veel vraag is naar de GGZ-indicatie en heeft het CIZ een vertraging geconstateerd in de aanvraag. Het CIZ geeft aan dat indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar na 1 januari 2021 pas worden gesteld pas vanaf de datum van het indicatiebesluit zullen ingaan. Er is dus géén sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Nieuwe wetswijziging Wlz
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 november jl. laten weten dat gewerkt wordt aan een wetswijziging voor verruiming van de Wlz. De bedoeling is dat met de betreffende wetwijziging zorgkantoren meer ruimte krijgen om bij te dragen aan ‘goede en toekomstgerichte zorg’. Zo kunnen de zorgkantoren werken aan preventie in het sociaal domein. Wat dit betekent voor zorgaanbieders van langdurige zorg is (nog) niet bekend. Het is gezien de uitbreiding van de bevoegdheden van het zorgkantoor een belangrijke ontwikkeling om te blijven volgen.

Webinar: actualiteiten langdurige zorg

Wij verwachten dat de langdurige zorg zich voorlopig nog blijft ontwikkelen en dat de Wlz aan veranderingen onderhevig is. Dat vraagt van zorgaanbieders extra oplettendheid.

Wwebinar-actualiteiten-langdurige-zorgilt u op de hoogte worden gebracht over de actualiteiten rondom de inkoop van langdurige zorg? Op 1 december a.s. van 16:00-18:00 organiseert Eldermans | Geerts een Webinar over de langdurige zorg waarin verschillende aspecten aan bod komen.

Daarbij kan gedacht worden aan de inrichting en organisatie van de langdurige zorg, de aanspraak binnen de Wlz, het zorginkoopproces en de rol van het CIZ.

Daarnaast zullen we stilstaan bij de actualiteiten waarbij onder andere het inkoopkader 2021-2023 wordt besproken, maar ook de meest recente jurisprudentie en aankomende wetswijzigingen. Heeft u interesse? Dan kunt u zich hier (kosteloos) aanmelden voor het Webinar.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief